Projekt UE – Europejskie staże zawodowe – szansą na lepszą przyszłość

Rekrutacja na staż

Projekt UE – Europejskie staże zawodowe – szansą na lepszą przyszłość

realizowany ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

finansowanego z  programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
NUMER UMOWY – FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000077471

Planowany jest wyjazd 30 uczniów CKZiU do miejscowości Granada w Hiszpanii.

Na stronie internetowej CKZiU został zamieszczony regulamin naboru uczniów do projektu wraz formularzem zgłoszeniowym oraz regulamin projektu. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji i składania dokumentów aplikacyjnych. Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej można pobrać w sekretariacie Centrum (ul. Mikołowska 44). Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie głównym (ul. Mikołowska 44).

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy zawarte w regulaminie naboru.

regulamin projektu_2022

regulamin naboru projektu_FERS 2022

formularz rekrutacyjny_2022

klauzula informacyjna FERS_CKZiU nabór

Skip to content