Fryzjer

Ze względu na to, że w dzisiejszych czasach wygląd zewnętrzny ma szczególne znaczenie dla większości ludzi, fryzjer stał się bardzo popularnym zawodem.

Głównym celem pracy fryzjera jest dostarczenie klientom różnego rodzaju usług w postaci: pielęgnacji, czesania, strzyżenia, modelowania, koloryzacji włosów, układana i utrwalania fryzur. Ponadto doradza on klientom w zakresie pielęgnacji włosów i doboru rodzaju fryzury.

Do jego obowiązków należy: dbanie o wygląd oraz stan miejsca i narzędzi pracy, jak również rozliczanie się z klientami za wykonane usługi. Ważnym aspektem zawodu jest śledzenie bieżącej mody i technik fryzjerskich. Osoba wykonująca profesję powinna brać udział w pokazach fryzjerskich oraz stale doskonalić swoje umiejętności w specjalistycznych szkoleniach.

Czas pracy fryzjera wynosi najczęściej 8 godzin dziennie w systemie dwuzmianowym. Czynności zawodowe wykonywane są także w soboty. Fryzjer pracujący w teatrze lub na planie filmowym często realizuje usługi poza stałymi godzinami pracy. Zawód wykonywany jest w głównej mierze w pozycji stojącej.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie fryzjer mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

Niezbędne do uzyskania kwalifikacji są umiejętności prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej, doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury, wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy, wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcenia włosów, wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego, wykonywania zmiany koloru włosów, wykonywania stylizacji fryzur.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Materiały fryzjerskie; Podstawy fryzjerstwa; Aspekty stylizacji we fryzjerstwie; Techniki i technologie fryzjerskie; Higiena zawodowa i organizacja pracy w salonie fryzjerskim; Język angielski w branży fryzjerskiej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia fryzjerska.

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAWODEM – KLIKNIJ W OBRAZEK

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu fryzjer powinny charakteryzować:

 • zdolności manualne,
 • ostrość wzroku i słuchu,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie stereoskopowe,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zmysł równowagi,
 • czucie dotykowe,
 • powonienie,
 • zręczność rąk i palców,
 • spostrzegawczość,
 • szybki refleks,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • uzdolnienia artystyczne.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: umiejętność pracy w szybkim tempie, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, odporność emocjonalna, samokontrola, umiejętność nawiązywania kontaktów, empatia, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, umiejętność współdziałania, niezależność, samodzielność, wytrwałość, dokładność, cierpliwość, życzliwość, wysoka kultura osobista.

Osoba planująca karierę w zawodzie fryzjer powinna być otwarta na możliwość ustawicznego uczenia się i poznawania nowych technik fryzjerskich.

Możliwości zatrudnienia

Fryzjer może znaleźć zatrudnienie w zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach teatralnych lub filmowych, może prowadzić własny zakład fryzjerski. Pracę może znaleźć zarówno w niewielkich prywatnych salonach fryzjerskich, jak i w dużych placówkach działających w sieciach lub pod patronatem firm kosmetycznych. W ograniczonym stopniu fryzjerów poszukują też instytucje niebędące salonami fryzjerskimi, jak np. szpitale lub jednostki więzienne. Część osób działającychw zawodzie pracuje w ramach własnej działalności gospodarczej, prowadzonej w wynajmowanym lokalu lub własnym domu.

 

Skip to content