AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Klasa patronacka TAURON Polska Energia w CKZiU w Mysłowicach

27KWI

27 kwietnia w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w obecności wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka oraz Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer odbyło się uroczyste spotkanie inicjujące współpracę potentata branży energetycznej GRUPY TAURON Polska Energia z wybranymi szkołami branżowymi i technicznymi z trzech województw: śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Wśród trzynastu zaproszonych do współpracy szkół znalazło się Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.

Podczas spotkania prezes zarządu TAURON Polska Energia – Filip Grzegorczyk oraz dyrektorzy ww. szkół podpisali list intencyjny określający zasady porozumienia dotyczące utworzenia klas patronackich.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach w ramach klas patronackich TAURON-u kształcenie odbywać się będzie w zawodach: technik elektryk, technik mechanik a w przyszłości również technik energetyk.

Najzdolniejsi uczniowie klas będą mieli zapewnione stypendia oraz możliwość zatrudnienia w spółkach Grupy.

To kolejna umowa patronacka CKZiU z pracodawcami, dzięki której mysłowicka młodzież ma szansę po ukończeniu szkoły zapewnić sobie stabilną przyszłość zawodową.

13 szkół z 3 województw, w których powstanie w sumie 21 klas patronackich mających przygotować uczniów do pracy w górnictwie i energetyce – to efekt porozumienia podpisanego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przez wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka, prezesa zarządu TAURON Polska Energia Filipa Grzegorczyka oraz dyrektorów szkół. >> czytaj więcej <<

Skip to content