Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa jest ciekawym zawodem na rynku pracy. Umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie istnieje baza noclegowa oraz oferowane są związane z tym usługi dodatkowe. Perspektywy zatrudnienia istnieją zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach oraz regionach atrakcyjnych turystycznie. Do podstawowych obowiązków w zawodzie należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego w zakresie funkcjonowania recepcji, służby pięter, gastronomii i usług komplementarnych. Są to: planowanie i realizowanie prac związanych z obsługą gości w recepcji, w tym rozpoznawanie oczekiwań gości, prowadzenie książki meldunkowej, sporządzanie dokumentacji związanej z procedurami przyjazdu (check-in) i wyjazdu (check-out) gości, udzielanie informacji turystycznej, przygotowywanie informacji dotyczących przybyłych gości dla innych komórek organizacyjnych obiektu, przyjmowanie zamówień na usługi, wystawianie faktur, przyjmowanie należności; rezerwowanie usług hotelarskich, w tym dobieranie oferty hotelowej zgodnie z potrzebami gości i zasadami rezerwacji usług dla gości indywidualnych
i grup, rezerwowanie usług hotelarskich z wykorzystaniem systemów rezerwacyjnych, sporządzanie dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich i przekazywanie tych danych innym komórkom organizacyjnym obiektu; utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych; współpracowanie z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich; prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich.

Recepcja każdego hotelu pracuje całą dobę, co wiąże się z koniecznością pracy zmianowej. Zmiany najczęściej trwają 12 godzin, po których w zależności od tego czy była to zmiana dzienna, czy nocna pracownikowi przysługuje 24 lub 48 godzin przerwy od pracy. W trakcie dnia recepcjonista intensywniej realizuje zadania związane z bezpośrednią obsługą klienta, podczas zmiany nocnej zajmuje się natomiast sprawami rachunkowymi i sporządzeniem raportów.

 

Uczniowie w trakcie nauki na kierunku technik hotelarstwa mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności związane z utrzymywaniem czystości
i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przygotowywaniem i podawaniem śniadań, organizowaniem usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności związane z rezerwacją usług hotelarskich oraz obsługą gości w recepcji.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Bezpieczeństwo i higiena pracy w hotelarstwie, Podstawy hotelarstwa, Organizacja pracy służby pięter, Usługi żywieniowe  w hotelarstwie, Usługi dodatkowe w obiekcie hotelarskim, Język angielski w branży hotelarskiej, Rezerwacja usług hotelarskich, Obsługa gości w recepcji, Marketing w hotelarstwie

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia służby pięter, Pracownia usług dodatkowych, Pracownia obsługi konsumenta, Pracownia informatyczna w hotelarstwie, Pracownia obsługi gości w recepcji, Zawodowe konwersacje językowe

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAWODEM – KLIKNIJ W OBRAZEK

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu technik hotelarstwa powinny charakteryzować:

 • odpowiednia prezencja,
 • umiejętność wykonywania pracy w warunkach hałasu i ciągłego ruchu,
 • dobra kondycja fizyczna,
 • estetyka ruchów i mimiki,
 • kreatywność,
 • koncentracja,
 • podzielność uwagi,
 • logiczne myślenie,
 • dobra pamięć słuchowa i wzrokowa,
 • spostrzegawczość,
 • umiejętność pracy zespołowej,

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: komunikatywność, zdolność przekonywania, odporność na stres, asertywność, dokładność, zdyscyplinowanie, systematyczność, sumienność, uprzejmość i życzliwość, pogodne usposobienie.

W zawodzie technika hotelarstwa niezbędna jest znajomość minimum jednego języka obcego.

 

Możliwości zatrudnienia

Technik hotelarstwa może być zatrudniony w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, motelach, uzdrowiskach, pensjonatach, zajazdach, kwaterach prywatnych, schroniskach, agroturystyce, biurach i agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, bazach ruchomych – promowej, żeglugowej, kolejowej i lotniczej, ośrodkach SPA, branżowych organizacjach, fundacjach
i stowarzyszeniach, organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi. Może prowadzić własną działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Zawody związane z kierunkiem technik hotelarstwa to m.in. – recepcjonista, inspektor piętra hotelowego, organizator usług cateringowych, pracownik informacji turystycznej, pracownik biura podróży.

Skip to content