CKZiU NAJLEPSZY WYBÓR NAUKA & ZABAWA STYPENDIA I GWARANCJA PRACY
CKZiU NAJLEPSZY WYBÓR NAUKA & ZABAWA STYPENDIA I GWARANCJA PRACY
CKZiU NAJLEPSZY WYBÓR NAUKA & ZABAWA STYPENDIA I GWARANCJA PRACY
CKZiU NAJLEPSZY WYBÓR NAUKA & ZABAWA STYPENDIA I GWARANCJA PRACY
CKZiU NAJLEPSZY WYBÓR NAUKA & ZABAWA STYPENDIA I GWARANCJA PRACY
CKZiU NAJLEPSZY WYBÓR NAUKA & ZABAWA STYPENDIA I GWARANCJA PRACY
CKZiU NAJLEPSZY WYBÓR NAUKA & ZABAWA STYPENDIA I GWARANCJA PRACY
CKZiU NAJLEPSZY WYBÓR NAUKA & ZABAWA STYPENDIA I GWARANCJA PRACY
CKZiU NAJLEPSZY WYBÓR NAUKA & ZABAWA STYPENDIA I GWARANCJA PRACY
CKZiU NAJLEPSZY WYBÓR NAUKA & ZABAWA STYPENDIA I GWARANCJA PRACY

CKZiU otwiera przed Tobą nowe możliwości.

Wymarzony
zawód
Praktyki zawodowe i staże zagraniczne
Certyfikowane
kursy zawodowe
Rozwój
osobisty

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach zostało powołane do życia 28 stycznia 2016 roku decyzją Rady Miasta Mysłowice. Placówka powstała z połączenia techników i szkół zawodowych z terenu miasta. Jest to największa szkoła ponadpodstawowa w Mysłowicach, którą tworzą: Technikum nr 1 i Technikum nr 3 im. Kard. Augusta Hlonda oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 im. Walentego Roździeńskiego i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 im. Kard. Augusta Hlonda, których siedzibą jest budynek przy ul. Mikołowskiej 44, a ponadto Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 zlokalizowane w budynku przy ul. Pocztowej 20 w Mysłowicach. Oprócz wymienionych w CKZiU jest Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Centrum Kształcenia Praktycznego – obie placówki mieszczą się przy ul. Mikołowskiej.

Centrum kontynuuje tradycje wszystkich szkół wchodzących w jego skład, wykorzystuje doświadczenie kadry pedagogicznej, tworząc nowoczesną placówkę posiadającą bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną .

Z życia szkoły

DOKUMENTY, PROJEKTY UNIJNE

NASZA OFERTA

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach jest szkołą o bogatej ofercie edukacyjnej. Uczniowie mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe w klasach technikum i szkoły branżowej. Placówka, dbając o atrakcyjność i poziom kształcenia, współpracuje z renomowanymi firmami i pracodawcami, uczelniami wyższymi oraz instytucjami kultury.

Dzięki podejmowanym inicjatywom, młodzież ucząca się w Centrum, ma możliwości skorzystania z różnorodnych bezpłatnych kursów i szkoleń zapewniających zdobycie dodatkowych kwalifikacji, a ponadto rozwija swoje zainteresowania i pasje poprzez uczestniczenie w programach edukacyjnych bądź zajęciach dodatkowych.

Skip to content