Projekt UE – Europejskie staże zawodowe – szansą na lepszą przyszłość

O projekcie

Uczniowie CKZiU po raz kolejny wyjadą na staże zagraniczne do Hiszpanii!

Zakończył się etap rekrutacji do projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach w ramach przedsięwzięcia „Europejskie staże zawodowe – szansą na lepszą przyszłość” o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000077471 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+  w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Z grona chętnych, komisja rekrutacyjna wyłoniła grupę 30 uczniów zakwalifikowanych do bezpośredniego udziału w projekcie oraz grupę rezerwową.

Projekt zagranicznych staży będzie realizowany we współpracy z  Partnerem hiszpańskim – MEP Europrojects Granada S.L. z Granady. Instytucja ma duże doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów.

W listopadzie br. na staż do Hiszpanii wyjedzie grupa 30 uczniów kształcących się w zawodzie technika pojazdów samochodowych, informatyka, hotelarza, organizacji turystyki, logistyka, mechatronika oraz żywienia i usług gastronomicznych.

To kolejny raz, gdy uczniowie CKZiU będą mogli odbyć 4-tygodniowe praktyki zawodowe w zagranicznych firmach. Ogromna szansa by skonfrontować swoją wiedzę i umiejętności zawodowe z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców, ale również możliwość podniesienia swoich kompetencji językowych.

W ramach wyjazdu będą mieli okazje uczestniczyć w bogatym programie kulturowym, zwiedzić najpiękniejsze miejsca Andaluzji.

Miesięczny pobyt za granicą to także okazja do sprawdzenia umiejętności interpersonalnych w nowym środowisku i odmiennej kulturze.

W ramach przygotowań do wyjazdu na staże przewidziano dla uczniów dodatkowe zajęcia języka angielskiego  branżowego oraz kurs języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym. Odbędą się również zajęcia przygotowania pedagogiczno – psychologicznego i kulturowego.

Skip to content