AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Projekt UE – Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach

10LIS

Głównym celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach. W projekcie przewiduje się następujące formy wsparcia: płatne staże uczniowskie, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe i zajęcia rozwijające zainteresowania, doradztwo edukacyjno-zawodowe, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, jak również wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, modernizacja i remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownie hotelarską  i budowlaną.

Całkowita wartość projektu  – 2 059 950,70 zł

z tego dofinansowanie 1 956 953,16 zł (tj. 95%); 

 

Okres realizacji:

01 października 2020 r do 31 grudnia 2022 r.

Cele szczegółowe:

  1. Nabycie doświadczenia zawodowego w warunkach zbliżonych do realiów rynku pracy poprzez realizację  u lokalnych pracodawców staży wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego przez 105 uczniów w okresie od 01.10.2020 do 31.12.2022.
  2. Podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych 200 uczniów poprzez udział w kursach i szkoleniach doskonalących w okresie 01.10.2020 do 31.12.2022.
  3. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni zawodowych w specjalistyczny sprzęt wspomagający proces nauczania w wybranych  zawodach.
  4. Modernizacja i remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownie hotelarską  i budowlaną .
  5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych

Lista kursów i szkoleń specjalistycznych:

 Programowanie w języku JAVA – 30 osób
 Programowanie w języku PYTHON – 16 osób
 AUTOCAD – 24 osoby
 Programowanie sterowników PLC – 8 osób
 Spawania metodą TIG/MAG – 64 osoby
 Montaż LPG w samochodach – 32 osoby
 Montaż klimatyzacji w samochodach – 32 osoby
 Prawo jazdy kat. B – 60 osoby
 Obsługi wózka jezdniowego – 40 osób
 SEP G1 E – 5 osób
 Barmański – 50 osób
 Barista – 24 osoby
 Pilot wycieczek – 16 osób
 Animator czasu wolnego – 10 osób
 Stylizacja paznokci – 24 osoby
 Makijaż – 24 osoby
 Obsługa kasy fiskalnej – 20 osób

Lista zajęć kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, w tym szczególnie podniesienie kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych.

 Blok matematyczny /7 grup/ 25 godzin dla grupy/
 Blok językowy/6 grup/ 25 godzin dla grupy/
 Blok przyrodniczy (biologia, chemia, fizyka, geografia – do wyboru) /4 grupy/ 25 godzin dla grupy/
 Blok ICT (technologia informacyjno – komunikacyjna) /6 grup/ 25 godzin dla grupy/
 Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się/ rozwiązywania problemów oraz umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy/5 grup/ 25 godzin dla grupy/

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie

Zał.1 do Regulaminu pn. Formularz rekrutacyjny do projektu

Zał.2 do Regulaminu pn. Ankieta rekrutacyjna

Zał.3 do Regulaminu pn. Oświadczenia uczestnika projektu

Zał.4 do Regulaminu pn. Wykaz kursów i szkoleń

Zał.5 do Regulaminu pn. Indywidualny plan działania

Lista uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Mysłowicach” 

 

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Mysłowicach” zostały w  dniu 27 listopada 2020 opublikowane  na tablicy ogłoszeń w szkole przy. ul. Mikołowskiej 44. Z dniem 1 grudnia rozpoczną się zajęcia indywidualne z doradztwa zawodowo – edukacyjnego.  Po zrealizowaniu wszystkich przewidzianych zajęć z doradztwa zawodowego, zostaną przygotowane listy zakwalifikowanych do poszczególnych kursów zawodowych oraz staży uczniowskich.

 

Lista uczniów/uczennic zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do poszczególnych kursów zawodowych i staży uczniowskich w ramach projektu „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Mysłowicach” 

 

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w poszczególnych kursach zawodowych i stażach uczniowskich zostały w  dniu 24 lutego 2021 opublikowane  na tablicy ogłoszeń w szkole przy. ul. Mikołowskiej 44, oraz przekazane wychowawcom i do sekretariatu.  W związku  z zaistniała sytuacją epidemiologiczną w kraju dokładne terminy poszczególnych kursów oraz staży zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Skip to content