Projekt UE – Europejskie staże zawodowe – szansą na lepszą przyszłość

RODO

Projekt UE – Europejskie staże zawodowe – szansą na lepszą przyszłość

realizowany ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

finansowanego z  programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
NUMER UMOWY – FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000077471

 

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Skip to content