AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Porozumienia o współpracy z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej

15CZE

Porozumienie o współpracy podpisali prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB oraz Wicedyrektor CKZiU w Mysłowicach mgr Tomasz Jeziorowski.

W spotkaniu udział wzięli również dr Marcin Lis, Pro

rektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB oraz dr Olga Miller, Kierownik Szkolenia Praktycznego w CKZiU, a także mgr Agnieszka Dymek, Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB oraz mgr Katarzyna Łopacińska, koordynator projektu Otwarta Akademia Nauki.

Porozumienie o współpracy zakłada m.in. udział uczniów CKZiU w wybranych warsztatach i wykładach akademickich organizowanych przez Uczelnię, współdziałanie w organizowaniu praktyk zawodowych dla uczniów CKZiU, a także wspieranie nauczycieli CKZiU w doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Celem działalności Akademii WSB jest kształcenie specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu.

Tekst pochodzi  ze strony:
http://www.wsb.edu.pl/ckziu-w-myslowicach-partnerem-akademii-wsb,new,mg,100.html,
http://www.wsb.edu.pl/o-uczelni–misja-status,m,mg,12561 .
Skip to content