Projekt UE – Europejskie staże zawodowe – szansą na lepszą przyszłość

Staż w Hiszpanii

Projekt UE – Europejskie staże zawodowe – szansą na lepszą przyszłość

realizowany ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

finansowanego z  programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
NUMER UMOWY – FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000077471

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach po raz kolejny pozyskało środki w wysokości 85 882 euro, w ramach których 30 uczniów zrealizowało swoje staże w hiszpańskiej Granadzie. Uczestnicy projektu poznali realia pracy w swoich zawodach u hiszpańskich przedsiębiorców, m.in. w hotelu czy warsztacie samochodowym.

Głównym celem projektu było wsparcie uczniów w nauce danego zawodu i poznanie języka obcego branżowego. Tego rodzaju doświadczenia zwiększą szanse młodzieży na znalezienie pracy po zakończonym procesie edukacji dzięki nabytym umiejętnościom komunikowania się w środowisku pracy innym niż polskie. Doświadczenie i umiejętności zawodowe zdobyte za granicą zostały potwierdzone stosownym certyfikatem oraz dokumentem Europass-Mobilność.

Warto też wspomnieć, że uczestnictwo w stażu było doskonałą okazją do poznania nowych ludzi, zobaczenia ciekawych miejsc oraz poznania kultury i historii, a także tradycyjnych smaków kuchni hiszpańskiej. Miesięczny pobyt w innym kraju był też okazją do ćwiczenia w praktyce otwartości, akceptacji i tolerancji wobec osób i zjawisk w nowym środowisku i odmiennej kulturze.

Staże zawodowe w CKZiU były realizowane na zasadach programu „Erasmus+” w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Jest on finansowany ze środków programu „Fundusze europejskie dla rozwoju społecznego”.

Skip to content