Technik elektryk

Technik elektryk jest zawodem o dużym zapotrzebowaniu na rynku pracy. Jego istotą jest wykonywanie prac związanych z montowaniem instalacji, urządzeń elektrycznych i podzespołów oraz diagnozowanie uszkodzeń i wykonywanie napraw urządzeń i maszyn elektrycznych. Do zadań zawodowych technika elektryka należy m.in. przeprowadzanie kontroli i badań urządzeń w procesie eksploatacji i produkcji; instalowanie, obsługiwanie i użytkowanie urządzeń energoelektronicznych i aparatury pomiarowej oraz sterującej; wykonywanie instalacji elektrycznych, a także przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji. W zawodzie technik elektryk trzeba systematycznie śledzić postęp technologiczny.

Praca wykonywana jest najczęściej w budynku, ale zdarza się również w kabinach środków transportu, pod ziemią, na wolnym powietrzu, w tym na dużych wysokościach. W zawodzie elektryka dominuje praca zespołowa, związana z intensywnymi i częstymi kontaktami ze współpracownikami. Wykonywanie obowiązków służbowych wiążę się często z wyjazdami poza stałe miejsce zamieszkania. Przeważnie jednak są to wyjazdy w niezbyt odległe miejsca.

 

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik elektryk mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, montowania i uruchamiania maszyn
i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności eksploatowania instalacji elektrycznych oraz eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy elektrotechniki z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy; Miernictwo elektryczne
i elektroniczne; Język angielski w branży elektrycznej; Maszyny i urządzenia elektryczne; Zasilanie
i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; Instalacje elektryczne; Instalacje urządzeń energoelektronicznych; Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych. 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Zajęcia warsztatowe; Pracownia elektryczna i elektroniczna; Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAWODEM – KLIKNIJ W OBRAZEK

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu „technik elektryk” powinny charakteryzować:

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie stereoskopowe (umożliwiające ocenę odległości),
 • widzenie o zmroku,
 • zmysł równowagi,
 • koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 • zręczność rąk, w tym: zręczność palców,
 • czucie dotykowe,
 • dobrze rozwinięty zmysł powonienia,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • uzdolnienia techniczne,
 • szybki refleks,
 • spostrzegawczość.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: umiejętność współdziałania, umiejętność pracy w szybkim tempie, samodzielność, samokontrola, zdolność koncentracji uwagi, dobra pamięć, wyobraźnia przestrzenna, kreatywność, uzdolnienia techniczne odporność na działanie pod presją czasu, systematyczność, gotowość do pracy w różnych warunkach, gotowość do ustawicznego uczenia się.

Możliwości zatrudnienia

Możliwości zatrudnienia w zawodzie są bardzo duże – począwszy od przemysłu i produkcji, poprzez usługi, skończywszy na handlu. Wszędzie, gdzie są wykorzystywane urządzenia elektryczne jest potrzebna ich konserwacja i obsługa. W punktach sprzedaży sprzętu elektrycznego często zatrudnia się na stanowisku sprzedawcy fachowców elektryków.

Absolwent tego kierunku może także podjąć pracę na stanowisku mistrza, technologa, konserwatora urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji, obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych, jako elektryk dyżurny, kierownik do spraw gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych zakładach pracy, w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach komputerowych.

 

 

Skip to content