DLA UCZNIA

Aktualności

Alternatywna Lista Lektur dla dzieci i młodzieży jest otwartym projektem powstałym we współpracy Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży, portalu BUKBUK oraz Fundacji EDICO.

Czytanie nie musi ograniczać się do zestawu książek proponowanych w szkole, może być pasją. Dlatego postanowiliśmy wspólnie stworzyć Alternatywną Listę Lekturę, zawierającą tytuły książek bliskich dzieciom i młodzieży, odwołujących się do ich codzienności, doświadczeń i problemów.

Znajdziecie na niej pozycje, których nie ma na aktualnej liście szkolnych lektur (patrz podstawa programowa szkoła podstawowa: http://bit.ly/2XpipKA oraz liceum: https://bit.ly/38rhGikhttps://bit.ly/3pXpMW0), a które możemy polecić, dopasowane do różnych grup wiekowych i zainteresowań czytelnika. Są to zarówno nowości wydawnicze jak i wartościowe klasyki, wyróżniające się poziomem literackim, powstałe we współpracy z uznanymi ilustratorami oraz tłumaczami. Każda z tych książek może stanowić początek wspaniałej czytelniczej przygody, która z czasem przekształci się w nawyk codziennej lektury.

Zachęcamy do przejrzenia listy!
Nauczyciele – bibliotekarze

Chcemy poinformować, że trwa pierwszy etap czwartej edycji niezależnego plebiscytu na polską książkę roku „Brakujaca-Litera.pl 2020”, polegający na zgłaszaniu książek pisanych prozą w minionym roku. http://brakujaca-litera.pl/zglos-ksiazke-2020/…
Organizatorzy wierzą, że jak co roku zgłoszeń będzie sporo i życzą Państwu miłej zabawy i radosnego zaczytania w 2021 roku.
Gorąco zachęcamy do udziału w plebiscycie.


 „Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.” (Iz 9,5)

Radujmy się z narodzin Jezusa Chrystusa!
Kolędujmy w swoich rodzinach i głośmy Dobrą Nowinę!
Niech wigilijny opłatek symbolizuje naszą jedność,
a życzenia zdrowia, spokoju, szczęścia i pomyślności
spełnią się w 2021 roku.
Pamiętajmy o sobie przy wigilijnym stole.
W blasku choinki wspominajmy to, co było dobre w minionym roku.

Zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia

życzą nauczyciele – bibliotekarze


Biblioteka szkolna zaprasza całe społeczeństwo szkolne do wzięcia udziału w wirtualnym kiermaszu książek, który jest organizowany przez sklep internetowy : www.ksiegarnia-tuliszkow.pl

Dzięki zakupom dokonanym podczas kiermaszu Biblioteka Szkolna otrzyma do specjalnej skarbonki 15% kwoty z każdego zamówienia, które zostanie wykorzystane na zakup książek do szkoły.

Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do organizowanej akcji i przekazania kodu naszej szkoły     G.MYQ.MYS.ZŁ1  jak największej liczbie osób. 

Pozdrawiamy i zachęcamy do zakupów. 

Nauczyciele bibliotekarze: Barbara Garbiec, Monika Oblong-Zwiór.

Wirtualny kiermasz – realne korzyści 

Kroki :

 1. wejdź na stronę : www.ksiegarnia-tuliszkow.pl
 2. zamów książki
 3. podczas finalizowania zakupów zaznacz

w polu Dostawa : odbiór osobisty w Twojej Szkole ( darmowa dostawa do szkoły)

w polu Dodatkowe Informacje wpisz kod szkoły G.MYQ.MYS.ZŁ1 , przed kliknięciem przycisku Podsumowanie.

Nie wpisujemy kodu w polu Kupon rabatowy !!!


13 grudnia – Dzień Księgarza. Święto z tradycją

Od międzywojnia księgarze obchodzą swoje święto 13 grudnia. Czasy, w których po prostu sprzedawali książki odchodzą do lamusa. Księgarz jest dziś coraz częściej osobą pomagającą wybrać książki, organizatorem wydarzeń, a księgarnia kawiarnią, klubem i małym centrum kultury.

Warto wspomnieć, że od kilkunastu lat księgarze świętują swój dzień w cieniu spadku czytelnictwa i wielu problemów na polskim rynku książki. W całym kraju istnieje w tej chwili zaledwie od 150 do 200 niezależnych, autorskich księgarni. Jak podkreślają eksperci, liczba tych miejsc zmniejsza się w wyniku problemów ekonomicznych (wysokie czynsze), ogólnej tendencji spadku zainteresowania książką oraz konkurencji ze strony największych graczy na rynku.

Księgarnia niezależna nie musi być wcale mała. Wyróżnia ją za to kontakt księgarza z gościem z czytelnikiem. W takich miejscach odwiedzający ma poczucie, że jest ważny i że księgarz ma dla niego czas i z radością go poświęca. Taką książnicę definiuje też jej oferta: nie musi w niej być wszystkiego, a na pewno nie musi być „hitów” i „bestsellerów”, choć i one się zdarzają. Ważne, żeby pozycje, które stoją na półkach, były wybrane przez księgarza z namysłem i wizją.


Dzień Praw Człowieka przypada na 10 grudnia.

To święto, które obchodzimy corocznie 10 grudnia. Upamiętnia ono podpisanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. W tym dniu szczególnie uświadamia się znaczenie tego dokumentu, a także oddaje się hołd ludziom, którzy są orędownikami praw człowieka na całym świecie. Dążą oni do zapewnienia ochrony nie tylko własnych praw, ale i innych osób. Nierzadko są za to prześladowani, pozbawiani pracy czy niesłusznie więzieni. Niektórzy za swoją walkę przypłacili nawet życiem, jak choćby Martin Luther King. 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 roku w Paryżu. Jest ona zbiorem praw człowieka i zasad ich stosowania. Zgodnie z jej zapisami wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu. 

Impulsem do uchwalenia dokumentu były zbrodnie nazistowskie w czasie II wojny światowej. Kiedy zaczęły one wychodzić na jaw, uznano, że Karta Narodów Zjednoczonych zbyt ogólnie formułuje prawa człowieka. Na konferencji w San Francisco zaproponowano więc utworzenie Karty Praw Człowieka, której opracowaniem zająć się miała Komisja Praw Człowieka powołana przez Radę Gospodarczą i Społeczną. Prace nad projektem rozpoczęły się w 1945 roku, a po trzech latach dokument był gotowy. Do jego powstania przyczynili się ludzie z różnych stron świata: John Peters Humphrey (Kanada), który sprawował wówczas funkcję dyrektora Wydziału Praw Człowieka w Sekretariacie ONZ, René Cassin (Francja), Eleanor Roosevelt (USA), Charles Malik (Liban) oraz Peng-chun Chang (Chiny). Deklarację przyjęto bez głosu sprzeciwu, choć dziewięć państw z różnych powodów wstrzymało się od głosu. Nasz kraj odmówił zgody na pojęcie powszechności praw człowieka w rozumieniu Deklaracji pod pretekstem braku wzmianki o walce z faszyzmem. Taki sam powód podały Jugosławia, ZSRR, Czechosłowacja. Arabia Saudyjska odmówiła w proteście przeciw równości kobiet i mężczyzn. Od głosu wstrzymało się też RPA, w której panowała polityka apartheidu. 
Powszechna Deklaracja jest fundamentem międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. Na jej bazie powstało dziesiątki konwencji, np. Konwencja Praw Dziecka. Wraz z Międzynarodowym Paktem Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych tworzy Międzynarodowy Pakt Praw Człowieka, który określa obywatelskie, kulturalne, ekonomiczne, polityczne i społeczne prawa, należne człowiekowi od dnia urodzin. Ważnym elementem systemu ochrony praw człowieka na świecie są też organizacje pozarządowe jak choćby Helsińska Fundacja Praw Człowieka, UNESCO czy Amnesty International. Angażują się one w obchody święta, np. Amnesty International w okolicach 10 grudnia organizuje Maraton Pisania Listów w obronie 10 osób, których prawa zostały złamane. 

Powszechna deklaracja praw człowieka trafiła do Księgi rekordów Guinnessa, jako najczęściej tłumaczony dokument. 

Więcej na – https://www.kalbi.pl/dzien-praw-czlowieka

Źródło grafiki : https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/35892,Miedzynarodowy-Dzien-Praw-Czlowieka.html


20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

„W chwili, w której umiera w nas dziecko, zaczyna się starość…”

Dzieciaki w naszym kraju są przyzwyczajone, żeby świętować 1 czerwca. Tymczasem 20 listopada też mają ku temu okazję. Powszechny Dzień Dziecka nazywany jest także Dniem Praw Dziecka. Jest obchodzony w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r. Choć dzieciaki swój szczególny dzień mają 1 czerwca, Polska jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pragnie propagować datę 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa.

Rzecznikiem praw dziecka  obecnie w Polsce jest Mikołaj Pawlak.
Prawa dziecka
Dziecko ma prawo do:

 • wychowywania się w rodzinie,
 • adopcji,
 • oświaty i nauki,
 • kultury, wypoczynku i rozrywki,
 • ochrony zdrowia i opieki medycznej,
 • wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
 • dostępu do informacji,
 • ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),
 • prywatności,
 • równości.

Prawa socjalne dziecka:

 • prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
 • prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są:

Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie” Paulo Coelho


Dzień Tolerancji 16 listopada

Konferencja Generalna UNESCO w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Samo święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Jak mówi Deklaracja Zasad Tolerancji: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.”
Dzień ten powinien każdego z nas skłonić do refleksji i rozmowy na ten temat. W dzisiejszych czasach, kiedy to obserwujemy dużą różnorodność kulturową, rasową i religijną w wielu krajach, powinniśmy szczególnie zwracać uwagę, uczyć i kształtować dzieci i młodzież w kierunku integracji i harmonijnego współżycia z resztą społeczeństwa. Przykład zawsze idzie z góry, więc sami powinniśmy się starać przejawiać taką postawę, która daleka będzie od agresji, przemocy fizycznej i psychicznej, a bliższa poszanowaniu uczuć drugiego człowieka, niezależnie od jego wyznania, rasy, poglądów, stanu zdrowia, majętności itp.
„By nauczyć się tolerancji, współczucia i zrozumienia wystarczy pokochać siebie”


„Szkoła pamięta” to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy MEN, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem w środowisku szkolnym. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, działania zostały zrealizowane wirtualnie i multimedialnie. W CKZiU odbyły się następujące działania : – zorganizowano konkurs literacko – historyczny : „W małych miastach rodzą się wielcy ludzie. Przedstaw biografię znanej postaci historycznej, która pochodziła z Mysłowic”. – przygotowanie wystawy książek oraz gazetki ściennej poświęconej kardynałowi Augustowi Hlondowi – przygotowanie wystawki książek oraz gazetki ściennej o Mysłowicach –„Pamiętamy dawne Mysłowice”


TYDZIEŃ  ZAKAZANYCH KSIĄŻEK 2020

28.09 – 02.10.2020 r.

Obchodzony jest w naszej bibliotece szkolnej po raz ósmy!

Zapraszamy na wystawkę zakazanych książek oraz  do przeczytania okolicznościowej gazetki oraz ulotek! 

Cenzura jest niemal tak stara jak ludzka cywilizacja. Przez stulecia różne organizacje i stowarzyszenia starały się ograniczać ludziom dostęp do treści ich zdaniem nieodpowiednich. By zwrócić uwagę na kwestię wolności słowa i cenzury literatury American Library Association zorganizowało wydarzenie Banned Book Week, które szybko rozprzestrzeniło się na cały świat.

Tydzień Zakazanych Książek obchodzony jest od 1982 roku, a w tej edycji rozpoczął się 27 września i potrwa do 4  października. W naszej bibliotece  wydarzenie to zorganizowane jest po raz piąty. Wydawać by się mogło, że w XXI wieku taka inicjatywa jest niepotrzebna. Nic bardziej mylnego- wspomniane stowarzyszenie co roku tworzy ranking powieści, które wzbudzają najbardziej negatywne reakcje czytelników, łącznie z prośbą o wycofanie określonych tytułów z bibliotek i księgarń. Od pierwszego Tygodnia Zakazanych Książek amerykańscy cenzorzy próbowali usunąć aż 11 tysięcy książek, łącznie z „Czerwonym Kapturkiem”, którego uznano za zbyt brutalną bajkę dla młodego odbiorcy.

Cenzura dotyczy najczęściej książek dla dzieci i młodzieży. W tym wypadku osoby zgłaszające swoje obawy powołują się na chęć ochrony swoich pociech przed szkodliwymi treściami. O ile jednak takie zachowanie ze strony rodziców jest zrozumiałe, o tyle częściej po cenzurę sięgają organizacje polityczne i stowarzyszenia religijne.

Z okazji Tygodnia Zakazanych Książek biblioteki i instytucje w całym kraju będą organizowały różnego rodzaju inicjatywy, które mają za zadanie zwrócić uwagę na kwestię wolności słowa we współczesnym świecie. Prócz tego będą zachęcać do sięgania po literaturę, która przez wiele lat widniała na liście książek zakazanych. 

W naszej bibliotece ta inicjatywa jest obchodzona po raz ósmy . Można przeczytać okolicznościową gazetkę, przyjść zobaczyć wystawkę zakazanych książek. Porozmawiać na temat książek które kiedyś z różnych względów znalazły się na liście książek zakazanych

Co i dlaczego można zakazać? kilka przykładów na to, że wyobraźnia cenzorów nie zna granic

Trwa ósma polska edycja Tygodnia Książek Zakazanych. Choć ostatni oficjalny Indeks Ksiąg Zakazanych ukazał się w 1948 roku, to do tej pory mamy do czynienia z cenzurą i bardziej lub mniej udanymi próbami wycofania niektórych tytułów z księgarń                     i bibliotek. Biorąc pod uwagę tematykę naszego portalu, postanowiliśmy przedstawić wam kilka tytułów z obszaru fantastyki, które spotkały się z negatywnym odzewem ze strony różnych środowisk, a ich lektury usiłowano zakazać. 


Międzynarodowy Dzień Pisania Listów

9 października z okazji Światowego Dnia Poczty, Znaczka Pocztowego oraz Międzynarodowego Dnia Pisania Listów uczniowie CKZiU w bibliotece szkolnej mieli okazje napisać tradycyjny list do wybranych przez siebie osób.

Bibliotekarze szkolni przygotowali także wystawę klaserów filatelistycznych, w których zgromadzone były znaczki pocztowe przestawiające różnorodną tematykę .

Z badan wynika, że pisanie listów poprawia naszą sprawność umysłową a osoby piszące listy są bardziej szczęśliwe i zadowolone z życia.

List, napisany własnoręcznie, bez względu czy to do kolegi z klasy, znajomego, swojej sympatii, zawiera w sobie coś więcej niż „garść” informacji.

Zawiera w sobie wyjątkową moc i magię…… Zachęcamy do pisania.


Biblioteka szkolna poleca : Akcja CZYTAJ.PL

Akcja jest w 100% darmowa i trwa przez cały listopad, a użytkownicy otrzymają dodatkowe 7 dni na dokończenie rozpoczętych super książek.

Zdecydowana większość książek w akcji brylowała na listach bestsellerów. „Ucho igielne” – powieść jednego z największych polskich pisarzy współczesnych, dwukrotnego laureata nagrody „Nike” – Wiesława Myśliwskiego.

Akcja działa w 21 miastach w Polsce i 8 za granicą, ale każdy użytkownik otrzymuje                    5 bezpłatnych e-zaproszeń dla znajomych – można więc szerzyć dobro wszędzie tam, gdzie akcja jeszcze nie dotarła.

Więcej o akcji – https://akcja.czytajpl.pl/

20201023 czytaj_pl_2020_plakat_kv_b2_szkoly(1)


Chata wuja Toma / Harriet Beecher Stowe
Książka zakazana w Illinois (1984) na wniosek radnego ze względu na rasizm i niestosowny język (użycie w niej słowa „nigger”). Zdanie radnego podzielili uczniowie i rodzice. Od momentu wydania budziła silne emocje w USA, została też zakazana w 1853 r. w Rosji z powodu podważania nauk Kościoła prawosławnego i poddawanie w wątpliwość autokratycznej władzy.

Cierpienia młodego Wertera / 

Johann Wolfgang Goethe
Powieść wywierała bardzo duży wpływ na czytelników: ubierali się oni jak główny bohater, znacznie też wzrosła liczba samobójstw (samobójcy umierali z egzemplarzem książki w kieszeni). Publikacja książki została zakazana przez kościół, z powodów religijnych i społecznych. Zdaniem duchownych nakłaniała ona do samobójstwa. W 2007 r. znalazła się na tzw. indeksie Giertycha.

Dekameron / Giovanni Boccaccio
Znalazła się na rzymskim indeksie w 1559 r., zakaz potwierdzono 5 lat później. Utwór zakazany w USA przez dziesięciolecia na podstawie dokumentu „Federal Anti-Obscenity Act” (1873). W 1954 r. trafił na czarną listę National Organization of Decent Literature za obsceniczność, wulgarność, lubieżność i brak przyzwoitości.

Jądro ciemności / Joseph Conrad
Książka była atakowana za rasistowski wydźwięk, wzbudzała konsternację i oburzenie.

 Była szeroko komentowana i poddawana dyskusji wśród akademików.

Kandyd / Voltaire
Książka zakazana w USA w 1929 r. z powodu obsceniczności. W 1944 r. Poczta USA zażądała wykreślenia pozycji z katalogu książek dostarczanych za ich pośrednictwem.

Folwark zwierzęcy / George Orwell
Do końca lat 80. XX w. książka była zakazana przez polską cenzurę, ponieważ przedstawiała ustrój totalitarny, nawiązując do rosyjskich władz. Pierwsze oficjalne polskich wydanie ukazało się dopiero w 1988 r., mimo to od końca lat 70. powieść cieszyła się dużym zainteresowaniem i krążyła w drugim obiegu. W Kenii zakazano jej w 1991 r., ponieważ krytykowała skorumpowanych przywódców, natomiast w 2002 r. w szkołach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – z powodu… bohaterów w postaci mówiących świń. Uznano, że taki obraz godzi w wartości religii islamskiej.

Książę / Niccolo Machiavelli
Książka znalazła się na indeksie tytułów „absolutnie zakazanych” przez Kościół Rzymskokatolicki. Katolicy nie mogli czytać, ani nawet posiadać tego dzieła. Protestanci oskarżali autora o wydarzenia nocy świętego Bartłomieja, był on wg nich bezpośrednio odpowiedzialny za śmierć 50 tys. hugenotów. Na niekorzyść książki działał w latach późniejszych fakt, że stanowiła ona dla Benito Mussoliniego argument popierający istnienie władzy dyktatorskiej.

Lolita / Vladimir Nabokov
W 1955 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we Francji zakazało wydawania książki; zakaz cofnięto w 1956 r. Recenzje powieści były skrajnie różne, np. w „New York Times Book Review” oceniono ją pozytywnie, a na łamach „New York Times” uznano ją za pornograficzną. Książka była zakazana również w Wielkiej Brytanii, Argentynie, Nowej Zelandii, RPA.

Rzeźnia numer 5 / Kurt Vonnegut
Książkę palono w Południowej Dakocie i w Michigan z powodu odniesień do kwestii religii (1973). Usunięto ją z wielu bibliotek szkolnych w USA, głównie za obsceniczność, wulgarny język, sceny przemocy, bezbożność, niepatriotyczny obraz wojny. Pewien pastor z Dakoty Północnej w 1973 r. określił ją jako „narzędzie szatana”.

Na zachodzie bez zmian / 

Erich Maria Remarque
Zakazana za obsceniczność w USA ( w Chicago i Bostonie). W Austrii i Czechosłowacji (1929 r.) zakazano jej czytać żołnierzom, a we Włoszech (1933 r.) została uznana za przejaw antywojennej agitacji. W nazistowskich Niemczech książki zakazano, ponieważ była zniewagą dla Wermachtu, a w 1933 r. znalazła się wśród pozycji palonych publicznie przez nazistów

Władca much / William Golding
W 1992 r. książkę usunięto z bibliotek szkolnych na Florydzie (1992) ze względu na zawarte w niej przekleństwa, szokujące fragmenty o seksie, obraźliwy stosunek do mniejszości, Boga, kobiet i osób niepełnosprawnych. Mimo że książki zakazano również w Nowym Jorku, znajdowała się ona na liście lektur dodatkowych dla tamtejszych uczniów.


Dzień chłopaka w CKZiU

30 września w ramach corocznej tradycji obchodzenia Dnia Chłopaka na terenie Placówki 1 został wyemitowany przez radiowęzeł koncert życzeń skierowany do męskiej części naszej szkolnej społeczności. Adresatami życzeń byli również nasi „starsi chłopcy” – czyli męskie grono pedagogiczne CKZiU.

W bibliotece szkolnej był przygotowany słodki poczęstunek oraz loteria fantowa, w której główną nagrodę wylosował Piotr Dudek z klasy II TŻHO5.

Natomiast w Placówce Nr 2 chłopcy robili sobie zdjęcie na ściance CKZiU i otrzymali słodki poczęstunek oraz drobny okolicznościowy prezent. 


Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania oraz Międzynarodowy Dzień Kawy

29 września cała społeczność szkolna świętowała podwójnie.

Obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania oraz Międzynarodowy Dzień Kawy.

W bibliotece szkolnej przy specjalnie przygotowanych stolikach uczniowie CKZiU czytali głośno wybrane przez siebie teksty racząc się wieloma gatunkami kaw.

Także na lekcjach języka polskiego wraz z nauczycielami uczniowie naszej placówki na głos odczytywali wybrane przez siebie teksty literackie.


W  tym roku szkolnym przeprowadzony został kiermasz podręczników używanych             w dniach  14 – 18  września w bibliotece szkolnej.

Uczniowie zainteresowani sprzedażą podręczników przygotowali listę książek, na której znajdowały się: imię i nazwisko oraz klasa sprzedającego, autor, tytuł i wycena książki. Przeznaczone do sprzedaży podręczniki wyeksponowane były w czytelni na  specjalnie w tym celu przygotowanych stołach. Wszystkie książki oddane do sprzedaży były foliowane i przeszły okres kwarantanny.

Prowadzeniem kiermaszu w Placówce Nr 1  zajmowała się mgr Monika Oblong – Zwiór, a w Placówce nr 2 mgr Monika Adamiuk.

Organizowany kiermasz cieszył się dużym zainteresowanie wśród młodzieży szkolnej oraz rodziców uczniów. Całkowity dochód ze sprzedaży podręczników przekazany był sprzedającemu książki. Mamy ogromną satysfakcję ze współpracy z tak dużą grupą uczniów i rodziców naszej Placówki.

Wszystkich zapraszamy bardzo serdecznie do wzięcia udziału w kiermaszu w następnym roku szkolnym.


Międzynarodowy Dzień Kropki

Kropka… Niby nic takiego.
A jednak może stanowić punkt wyjścia do czegoś naprawdę niezwykłego.
15 września 2020 r. przypada Międzynarodowy Dzień Kropki, czyli święto kreatywności, pomysłowości, łamania schematów i nieszablonowego myślenia – obchodzimy go oczywiście również w CKZIU!  Z okazji tego dnia biblioteka szkolna przygotowała gazetkę okolicznościową i masę kart pracy, ćwiczeń i zadań, które były też realizowane na niektórych lekcjach przez nauczycieli polonistów.

A skąd się wziął Międzynarodowy Dzień Kropki?

W 2003 roku kanadyjski pisarz Peter Reynolds wydał jedną ze swoich najsłynniejszych książek – niepozorną, cieniutką „Kropkę”, którą zadedykował swojemu nauczycielowi matematyki uczącemu go w siódmej klasie. To właśnie pan Matson zamiast ukarać niesfornego Petera za brak uwagi i bazgranie po zeszytach zaproponował mu przełożenie „nudnego” podręcznika do matematyki na… komiks. Dziś „Kropka” jest symbolem potęgi wyobraźni, którą zapoczątkować może jeden niepozorny punkcik.

Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to dzień, w którym uświadamiamy sobie, że każdy z nas ma jakiś talent. Dzień, który uczy nas, że jesteśmy ważni, że należy wierzyć we własne siły i nie poddawać się zbyt szybko.

Nauczyciele naszego Centrum także inspirują uczniów do pomysłowych i twórczych działań! A Międzynarodowy Dzień Kropki jest wspólnym świętem całej społeczności CKZiU.


Narodowe czytanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej .

17 września młodzież Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z opiekunem Moniką Oblong – Zwiór wzięła udział w Narodowym czytaniu organizowanym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Filii Nr 11 w Mysłowicach. „Balladynę” odczytali także Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Mysłowice Anna Monika Górny oraz Michał Skiba  dyrektor Mysłowickiego Centrum Kultury.

Uczniowie mogli także podziwiać wystawę dotycząca życia i twórczości Juliusza Słowackiego przygotowaną przez pracowników biblioteki, a także przepiękną scenografię i dekoracje. W przerwie zaproszeni goście mogli spróbować świeżych malin, ciasta malinowego oraz raczyć się herbatą malinową.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i możliwość spędzenia czasu  w fantastycznym towarzystwie pracowników biblioteki oraz grona wiernych fanów czytelnictwa.


Narodowe Czytanie 2020r

Narodowe Czytanie, to wydarzenie, które na stałe wpisało się w ogólnopolski kalendarz najważniejszych imprez kulturalnych promujących czytelnictwo. Zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej akcja publicznej lektury największych polskich dzieł literackich, z roku na rok gromadzi coraz szersze rzesze uczestników. Podczas tegorocznej, dziewiątej już edycji zaproponowano do przeczytania „Balladynę” Juliusza Słowackiego.


Jak co roku nasza szkoła dołączyła do tej społecznej akcji krzewienia żywego słowa. W poniedziałek 7 września 2020r  uczniowie CKZiU przez radiowęzeł zaprezentowali audycję radiową, w czasie której odczytane zostały fragmenty „Balladyny”, natomiast w  placówce nr 2 uczniowie na auli szkolnej czytali fragmenty lektury. W bibliotece zostały przygotowane gazetki promujące Narodowe czytanie,  twórczość Juliusza Słowackiego oraz  ciekawostki dotyczące „Balladyny”. Specjalnie na tę okazję zaprezentowano także wystawkę książek różnych wydań „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Na korytarzach można było zobaczyć plakaty ze sztuk teatralnych „Balladyny”. 


Kiermasz podręczników używanych zostanie przeprowadzony przez nauczycieli bibliotekarzy
w dniach 14 – 18.09.2020 r.
Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych uczniów!

Szczegółowe informacje zostaną przesłane przez dziennik Librus.Bardzo smutna wiadomość :
Dzisiaj tj. 19 czerwca zmarł Carlos Ruiz Zafón.
Rok 2020 zostanie zapamiętany jako jeden z najtrudniejszych i najbardziej burzliwych w całym XXI wieku. Kolejny powód do smutku napłynął właśnie dla wszystkich fanów hiszpańskiej literatury zza oceany. W wieku zaledwie 55 lat zmarł ceniony autor, Carlos Ruiz Zafon.

17 czerwca to

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

Celem obchodów Dnia jest zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania przed pustynnieniem i suszą. Zgromadzenie wezwało państwa, by wykorzystały ten czas do pogłębienia świadomości na temat potrzeby międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i skutków suszy oraz realizacji postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w krajach poważnie dotkniętych suszą i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce.

Dziś  (16.6.2020 jest Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek
Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek ma zachęcać ludzi do czytania oraz pozostawiania różnych tytułów w miejscach publicznych. Po co? O tym w tekście ;
Bloomsday to hołd dla irlandzkiego pisarza Jamesa Joyce’a i jego kultowej powieści Ulisses. Data nie jest przypadkowa – to właśnie 16 czerwca 1904 roku Leopold Bloom „wędruje” ulicami Dublina. Tam też dziś najhuczniej obchodzi się to święto.
     

15 czerwca  obchodzimy takie święta nietypowe  jak :

Dzień Wiatru

Wiatr ma dwa oblicza – z jednej strony to niszczycielski żywioł, ale z drugiej przynosi ludziom wiele korzyści. W Światowy Dzień Wiatru uświadamia się społeczeństwo przede wszystkim na temat energii wiatrowej, jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii.

Ogólnopolski Dzień Dogoterapii

Psy to wspaniałe zwierzęta, które nie tylko zajmują nasze miejsce na kanapie, ale i wymiernie pomagają chorym i niepełnosprawnym. Dogoterapia, bo dziś ta forma leczenia i rehabilitacji ma swoje święto stosowana jest w Polsce z powodzeniem od wielu lat.

Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Osoby starsze często padają ofiarą innych, są wykorzystywane, poniżane. A przecież kiedyś to oni opiekowali się młodszymi, należy więc okazać im wdzięczność a nie złość. Nie tylko w Światowy Dzień Praw Osób Starszych.


Źródło :  https://www.kalbi.pl/kalendarz-swiat-nietypowych


Międzynarodowy Dzień Elektryka przypada na 10 czerwca
Choć mówi się że „elektryka prąd nie tyka”, to jednak ostrożności nigdy dosyć. Wszystkim przedstawicielom tego zawodu życzymy żeby podczas wykonywania swoich obowiązków zawsze byli bezpieczni. No i dziękujemy za robotę – bez nich żylibyśmy w ciemności.
 

Dziś 9 czerwca i obchodzimy :

Dzień Przyjaciela! Dzień Przyjaciela to jedno z nietypowych świąt, które na pewno warto celebrować. W końcu jak często dajemy znać naszym przyjaciołom ile dla nas znaczą?

To święto zawsze wypada 9 czerwca, warto więc zapisać tę datę w kalendarzu.

Dzień Przyjaciela to idealny moment na to, by spędzić czas z najbliższymi, a nawet pokusić się o drobny upominek. W 2020 roku Dzień Przyjaciela wypada we wtorek, ale i tak nie można wymawiać się brakiem czasu! Wybierz się z przyjacielem na spacer, do kina albo po prostu na kawę czy lody.

O przyjaźń warto dbać nie tylko od święta, ale Dzień Przyjaciela to zawsze dobry pretekst!

Dziś także obchodzimy  Międzynarodowy Dzień Archiwów

Przejazd prezydenta Johna Kennedy’ego w Dallas na chwilę przed zamachem, popisy młodego Pele na Mundialu 58 w Szwecji, pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski czy też pierwszy lot samolotem braci Wright. To historyczne wydarzenia, które na szczęście ktoś udokumentował. A dzięki Międzynarodowej Radzie Archiwów możemy je zobaczyć.

Dziś 8 czerwca i obchodzimy :
Dzień Informatyka Informatyka to jedna z najbardziej przyszłościowych dziedzin, dlatego osoby, które znają komputery jak własną kieszeń mogą spać spokojnie – pracy dla nich nie zabraknie. Dziś jednak sen jest nie wskazany, bowiem informatycy mają swoje święto! Światowy

Dzień Oceanów Ocean to bogaty i piękny świat, dlatego trzeba go chronić. Na pomysł święta wpadli Kanadyjczycy na początku lat 90. Oficjalnie przez ONZ uznane zostało w 2009 roku.

Dziś jest Światowy Dzień Środowiska
Światowy Dzień Środowiska uchwalono na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Jego celem jest utrwalenie świadomości na temat znaczenia głównych haseł tego wydarzenia, głoszących zgodność rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym. Każdy może się dołączyć do świętowania, wystarczy rozejrzeć się na własnym podwórku.

Dziś jest Światowy Dzień Roweru – 3  czerwca
Światowy Dzień Roweru został ustanowiony w 2018 roku przez zgromadzenie ONZ.
Warto świętować Dzień Roweru bo:
– rower jest prostym, niedrogim, niezawodnym, czystym i ekologicznym środkiem transportu
– rower może służyć jako narzędzie rozwoju i nie tylko transportu, ale także dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i sportu
– synergia między rowerem i użytkownikiem sprzyja twórczości i zaangażowaniu społecznemu, a użytkownikowi daje natychmiastową świadomość lokalnego środowiska
– rower jest symbolem zrównoważonego transportu i przekazuje pozytywny sygnał do wspierania zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz ma pozytywny wpływ na klimatUstanowienie Światowego Dnia Roweru przez ONZ ma zachęcać państwa członkowskie do:
– zwrócenia szczególnej uwagi na rower w przekrojowych strategiach rozwoju oraz do włączenia roweru do międzynarodowych, regionalnych, krajowych i regionalnych polityk i programów rozwoju
– do poprawy bezpieczeństwa drogowego i włączenia go do zrównoważonej mobilności oraz planowania i projektowania infrastruktury transportowej, w szczególności poprzez politykę i środki służące aktywnej ochronie i promowaniu bezpieczeństwa pieszych i ruchu rowerowego, z myślą o szerszych skutkach zdrowotnych
– podkreślania i zwiększania wykorzystania roweru jako środka promowania zrównoważonego rozwoju, wzmocnienia edukacji, w tym wychowania fizycznego, dla dzieci i młodzieży, promowania zdrowia, zapobiegania chorobom, promowania tolerancji, wzajemnego zrozumienia i szacunku oraz ułatwiania włączenia społecznego i kultura pokoju
– przyjęcia najlepszych praktyk i środków promowania roweru wśród wszystkich członków społeczeństwa iw związku z tym z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy w zakresie organizowania wycieczek rowerowych na szczeblu krajowym i lokalnym w celu wzmocnienia zdrowia fizycznego i psychicznego oraz poprawy samopoczucia i rozwoju kultury kolarstwa w społeczeństwieCiekawostka: do ustanowienia tego święta przyczynił się Polak były kolarz polskiej kadry olimpijskiej, profesor socjologii w Montgomery College w Rockville Leszek Jan Sibilski. Był on głównym promotorem święta na forum OZN.
Także dzisiaj  wypada  Dzień Savoir-Vivre:

Święto po raz pierwszy obchodzone w 2016 roku, mające na celu propagowanie grzeczności obyczajowej jako elementu kultury społecznej. Dzień Savoir-Vivre ustanowiony został z inicjatywy Akademii Montemarco na dzień przed rocznicą wolnych wyborów 1989 r., aby symbolicznie uczcić zmiany w Polsce. Data 3. czerwca jest również nieprzypadkowa z dwóch innych powodów. Tego dnia obchodzone jest święto Dobrej Oceny, a cyfra 3 jest wyjątkowa i magiczna. Jako, że dzieci i młodzież są głównymi adresatami oferty szkoleniowej Akademii Montemarco, trzeci dzień po Święcie “Dzień Dziecka” ma symbolizować trzeci okres w rozwoju człowieka (dojrzałość) i jego dobre skutki zgodnie z zasadą “czym skorupka za młodu nasiąknie”.

2 czerwca obchodzimy

Dzień bez Krawata

Modę na przywdziewanie „zwisu męskiego ozdobnego” zapoczątkowali blisko 400 lat temu… chorwaccy najemnicy, którzy w czasie wojny trzydziestoletniej zwrócili na siebie uwagę, przywdziewając jedwabne chusty. Elegancki gadżet przypadł do gustu francuskiemu królowi, a następnie zaczął pojawiać się na dworach w całej Europie. Co ciekawe, nawet po kilkuset latach krawaty mogą być stosowane jako symbol przynależności do danej grupy – wystarczy przypomnieć sobie posłów Samoobrony. Sztuką jednak jest nie tylko dobór właściwego kroju i koloru, ale również wiązanie. W 1999 roku ukazała się nawet książka „85 sposobów wiązania krawata”, której autorzy szczegółowo prezentują rozmaite techniki okiełznania tego elementu garderoby. Jako że dzisiaj krawat to nieodłączny atrybut eleganckiego mężczyzny (a często również kobiety), dzień bez niego ma zapewnić dozę swobody i luzu. Coraz częściej w biurach w Polsce szefowie zachęcają pracowników do pojawienia się tego dnia w pracy z rozpiętym guzikiem pod szyją

Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych

Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych powstał w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej #Usta-Pysk. Akcja, której inicjatorką jest Nela Mała Reporterka, ma na celu edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie tego, jak prawidłowo należy udzielać pierwszej pomocy przedweterynaryjnej zwierzętom.


W roku 2020 Dzień Działacza Kultury przypada na 29 maja (piątek)
Dziś jest Dzień Działacza Kultury
Francuski pisarz André Malraux powiedział ciekawe zdanie: „Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie”. Dzień Działacza Kultury jest więc świetną okazją, by wyróżnić osoby zaangażowane w działalność kulturalną – twórców, artystów, animatorów.

28 maja obchodzimy Światowy Dzień Hamburgera

Smaczny fast-food z kotletem w roli głównej ma dziś swoje święto – czyli wiadomo już, co zjemy na obiad albo kolację.

Hamburger to typowe danie typu fast food, kanapka z kotletem z mięsa wołowego. Danie to ma sporą rzeszę fanów na całym świecie.

Jak informuje Wikipedia porcja mięsa mielonego uformowana jest tu w płaski, okrągły placek, następnie usmażona lub upieczona bez panierki na ruszcie (grillu). Gotowy kotlet bywa  zwykle umieszczany między dwoma kawałkami lekko przypieczonej, poprzecznie przeciętej bułki (co pozwala go jeść trzymając w dłoni, bez pomocy sztućców), oraz ugarnirowany dodatkami takimi jak sałata, pomidor, ketchup, majonez, ogórek konserwowy. W języku polskim słowo „hamburger” oznaczać może także sam, niepanierowany kotlet z mięsa mielonego[a].

Nazwą hamburger lub nazwami pochodnymi nazywa się nieraz inne rodzaje kotleta w ten sposób podane. Hamburger z dodatkiem

plastrów żółtego sera nazywany jest cheeseburger. Podobnie przyrządzony jak hamburger i podany w bułce kotlet z kurczaka bywa nazywany chickenburger zaś z ryby – fishburger.

fot. shutterstock


Znamy nominowanych do Nagrody Literackiej Nike 2020!

A kogo Wy typujecie?

Dzień Matki – w Polsce obchodzony (od ponad stu lat) 26 maja.
W innych krajach daty są różne, w większości z nich, m.in. w Niemczech, USA, Słowacji czy na Ukrainie jest to druga niedziela maja. W niektórych (np. w Rosji) połączono święto Mam z Dniem Kobiet. W części krajów arabskich Mamy mają swoje święto 21 marca.
Niezależnie od różnych terminów w tym wyjątkowym dniu życzymy naszym kochanym Mamom wszystkiego najlepszego!!!

Informacje zaczerpnięto z:

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,168571,25935055,dzien-matki-2020-kiedy-w-polsce-obchodzony-jest-dzien-matki.html?fbclid=IwAR2aoG9zpocA27f-a5hUBbsWTGiskutjP5uykkfLxZoWCXOIFIlLXeAmMi8

foto na plakacie: Pixabay – darmowe obrazy.

Prezentujemy Wam motyw matki w literaturze :

https://www.polishnews.com/motyw-matki-w-literaturze?fbclid=IwAR1tJfD1Mc8wYVuSEBORoYORXoSa1ujZ4wybxBz0EvEWQcH63YUgATG1OVE

https://www.polskina5.pl/motyw_matki_w_literaturze?fbclid=IwAR35Ig9t0Me4pr3bmHqbRhog5jZzCx4ApfCd9MNHiA6aSdbYYeoIIvVAOOs

http://aleklasa.pl/liceum/praca-domowa-w-liceum/wypracowania-z-literatury-xx-wieku-c234-praca-domowa-w-liceum/matka-w-literaturze?fbclid=IwAR3QVRuFA13uIW6iWntkErk1R4HEFw8JHrS_v2S4HfkFDfzR9TEOUDfkTSg

https://www.epoki-literackie.pl/motywy-literackie/motyw-matki/?fbclid=IwAR35ztbXXCKy23XEazTB_ksJ_LVFL5L-eGUNYG0s_BmTK26JGxlZkqSHrIs

Dzień matki


Bezpieczny w Internecie i tutaj plakat w załączniku

W roku 2020 Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego przypada na 21 maja
Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Jego misja to promocja kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego.Wszyscy jesteśmy zarówno współtwórcami, jak i odbiorcami kultury. Obchodzony 21 maja Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego zachęca do refleksji nad tym, jak dopasować działania promocyjne artystów i animatorów do oczekiwań i potrzeb odbiorców tak, by efektywniej stymulować rozwój łączącej ich kultury.
21 maja także obchodzimy Dzień Kosmosu.
Święto ustanowione zostało z inicjatywy amerykańskich astronautów. Jego przesłaniem jest nie tylko upamiętnienie wysiłków związanych z poznawaniem przestrzeni kosmicznej, ale i zainspirowanie naukowców do dalszych działań.

Dziś 20 maja – w kalendarzu świąt nietypowych to zarówno

Światowy Dzień Metrologii

Dzień Metrologii to wydarzenie, które upamiętnia podpisanie w 1875 roku Konwencji Metrycznej. Jest to instytucja zajmująca się ustalaniem wzorców i metod pomiarowych.

https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-metrologii

 jak i Europejski Dzień Morza

Podczas tego święta podkreślane jest znaczenie morza w życiu mieszkańców Europy, a podczas licznych konferencji i warsztatów debatuje się nad problemami gospodarki morskiej. Europejski Dzień Morza uchwalono w 2008 roku. https://www.kalbi.pl/europejski-dzien-morza

żródło grafiki:

https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwiatowy+dzie%C5%84+morza&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj3od_am8LpAhVMEncKHfTuAoUQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1920&bih=882

 


19 maja obchodzimy Dzień Dobrych Uczynków czyli święto społecznych i bezinteresownych działań. Pomysłodawcą tej akcji jest Fundacja Ekologiczna Arka, która zachęca do czynienia dobrych uczynków na rzecz ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego.

18 maja 1920 roku, czyli sto lat temu urodził się Karol Wojtyła. Jako papież nauczał o pokoju, wzajemnym szacunku i przykazaniu miłości.  Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym po 455 latach następcą św. Piotra niebędącym Włochem oraz najmłodszym papieżem od 1864 roku. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był drugim, co do długości w dziejach Kościoła.

Zapraszamy do wejścia w Dom Rodzinny Karola Wojtyły. To miejsce gdzie wszystko się zaczęło. To miejsce gdzie narodził się Jan Paweł II:

https://mpembed.com/show/?m=V1PiCcDqSQW&mpu=534&play=1&fbclid=IwAR14rmhg02qvDqohZ94xMfGtDdHw2K4aN7OFI6nBqsN_2QnHMZxqTJ9zul8


Międzynarodowy Dzień Muzeów to święto ustanowione w 1977 roku przez Międzynarodową Radę Muzeów (ICOM, International Council of Museums) działającą przy UNESCO. Dla muzeów to doskonała okazja do wywiązania się z zadań na rzecz społeczeństwa i jego rozwoju oraz zwrócenia uwagi na wyzwania, przed którymi stają muzealnicy. Co roku rada przygotowuje szereg propozycji związanych z międzynarodowym świętem oraz proponuje temat przewodni. W tej edycji ICOM zachęca muzea do zintensyfikowania aktywności proponowanych w sieci, a także skoncentrowania się na kwestiach związanych z równością – zwłaszcza w zakresie różnorodności i integracji społecznej – szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ICOM.

Źródło grafiki:

https://zszywka.pl/p/18-maja—miedzynarodowy-dzien-muze-23659126.html


BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Z naturalnych przyczyn w czasie epidemii dużo więcej czasu spędzamy w sieci. Większości  nie trzeba uczyć, jak wykonać na komputerze podstawowe czynności, ale warto przypomnieć, jak posługiwać się nim bezpiecznie. W prezentacji znajduje się słownik pojęć, 9 najważniejszych zasad oraz wyjaśnienie mitów na temat bezpieczeństwa.

BEZPIECZNY INTERNET

Bezpieczny internet


14 maja – Dziśjest Dzień Farmaceuty!

Farmaceuta to zawód z tradycjami, do tego bardzo odpowiedzialny, wymagający ogromnej wiedzy. To od niego zależy, czy pacjent dostanie właściwy lek na swoje przypadłości zdrowotne.

Drodzy Farmaceuci,

życzmy Wam satysfakcji z wykonywanego zawodu, tak aby Wasza wiedza i umiejętności zostały w pełni wykorzystane i docenione. Życzymy Wam również realizacji celów, zarówno zawodowych, jak i osobistych.


Tydzień bibliotek trwa w najlepsze proponujemy ciekawą metodę na zakładkę do książki:

https://www.youtube.com/watch?v=QlMC1XlOAxI&feature=share&fbclid=IwAR2JPuE5fmKF302R8tPh2j-7wM3mbFUlmxqYmdpQEEcJdqEfhE2JO-lJsEk

12 maja świętujemy Międzynarodowy Dzień Limeryków.

Warto wiedzieć, że limeryki to  żartobliwe, krótkie utwory. Ich cechą charakterystyczną jest wyjściowa  absurdalność, której zwieńczenie następuje w końcowej puencie. Limeryk  ma głownie bawić, zarówno czytelnika, jak i samego autora.

Święto związane jest z urodzinami  Edwarda Leara (1812-1888, angielskiego poety, rysownika i twórcy limeryków). To właśnie Edward Lear spopularyzował te utwory w połowie XIX wieku.

W Polsce limeryki tworzyli tacy twórcy, jak:

 • Janusz Minkiewicz
 • Konstanty Ildefons Gałczyński.
 • Julian Tuwim.
 • Wisława Szymborska,
Trwa Tydzień Bibliotek – czyli ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa i bibliotek organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
17. Tydzień Bibliotek obchodzony jest pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”.
Z tej okazji polecamy Wam prezentacje – Dlaczego warto czytać książki?” oraz literackie bingo.;


Tydzień bibliotek!

Międzynarodowy Dzień Strażaka w tym roku jest szczególnie ważny. To właśnie nasi strażacy rękaw w rękę ze służbą zdrowia, wojskiem i policją, pomagają nam w tych trudnych czasach. Ponadto muszą zmagać się z panującą suszą.

Międzynarodowy Dzień Tańca!
Taniec to wspaniała sprawa – dzięki niemu można się oderwać od codziennych zmartwień, dbać o kondycję fizyczną i przytulić się do ukochanej osoby.
Dziś obowiązkowo – tańce przy dobrej muzyce.

Dzisiaj obchodzimy rocznicę urodzin Sir Terry`ego Pratchetta. Pratchett opuścił naszą planetę w w marcu 2015 roku. Pozostawił jednak po sobie olbrzymią spuściznę kilkudziesięciu książek – z genialnym cyklem Świata Dysku na czele. Wiadomo, że z jakością nie zawsze idzie popularność, ale Pratchettowi udało się to osiągnąć. Jest jednym z najchętniej czytanych współczesnych pisarzy, jego powieści są publikowane na całym świecie, na ich podstawie powstawały filmy, gry, sztuki teatralne i komiksy.

Chcecie zacząć przygodę z Światem Dysku?

„Czytanie jest dla umysłu tym,czym gimnastyka dla ciała” .
Grono CKZiU świętuje Dzień Książki i Praw Autorskich 🙂

Umysł na siłowni. Co nam daje czytanie książek?

Parki Narodowe w USA

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich na wirtualny spacer po przepięknych Parkach Narodowych w USA. Życzymy miłego zwiedzania

https://miastodzieci.pl/czytelnia/zabierz-dziecko-z-domu-i-zwiedz-piekne-parki-narodowe-usa-wirtualne-spacery/?fbclid=IwAR0TKOTqxjBoRRam6rCovkZUiSFbvt7CUAFQII__BNP-wJATG6FpZEADOao


Najpiękniejsze biblioteki Świata

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich do wirtualnego spotkania z Najpiękniejszymi Bibliotekami Świata

https://view.genial.ly/5e972ffe27cb3a0e108619d3/interactive-image-najpiekniejsze-biblioteki-swiata?fbclid=IwAR2Q9M3qh5SHuU2lRLqEcLz82iA3APVOVM-tF7l-BjY1mf7Gb3HprcOCzcc


Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

Obchodzimy corocznie 23 kwietnia. Święto ustanowione w 1995 roku przez UNESCO ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.

Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii, a jego pomysłodawcą był dziennikarz, wydawca i promotor czytelnictwa Vicente Clavel . W 1926 roku 6 hiszpański król Alfonso XIII podpisał dekret ustanawiający hiszpański festiwal książki. Święto szybko zdobyło popularność w całej Hiszpanii i krajach hiszpańskojęzycznych. Święto zbiega się tam z hucznie obchodzonym świętem narodowym, dniem patrona Hiszpanii – Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez Św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Wydawców wystąpiło do UNESCO z inicjatywą ustanowienia Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Konferencja Generalna UNESCO przyjęła odpowiednią rezolucję w Paryżu w 1995 roku.

Prawa autorskie 

23 kwietnia to nie tylko święto książek i czytelnictwa, ale też, jak sama nazwa wskazuje, dzień praw autorskich. Zarówno pisarze, jak i wydawcy wiedzą, że bez nich rynek książki pewnie by nie istniał.

Co to jest prawo autorskie?  

Zgodnie z definicją słownikową to „przepisy prawne określające uprawnienia przysługujące autorowi dzieła artystycznego, literackiego lub naukowego”. Na szczęście obecnie prawa autorskiego nie można utracić, chyba że właściciel dzieła dobrowolnie zrzeknie się go. I choć aktualnie większość utworów „z urzędu” jest chroniona prawami autorskimi od momentu powstania, to warto pamiętać o formalnościach, które w razie problemów mogą rozstrzygnąć ewentualne spory.

Źródło grafiki : http://bibliotekazarnowiec.blogspot.com/2015/04/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw.html

Zapraszamy do zobaczenia ciekawych filmików :

Jak powstaje książka? Wizyta w drukarni Azymut!

https://www.youtube.com/watch?v=l6pw2Le0Qgg

Jak książka wpływa na Twój mózg?

https://www.youtube.com/watch?v=858BpMQQBtQ


Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi lub Dzień Ziemi to święto obchodzone corocznie 22
kwietnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku z inicjatywy Boliwii,
ogłoszone światu przez jej prezydenta Evo Moralesa Ayma.
Coroczne obchody Dnia Ziemi mają bardzo ważny cel – 22 kwietnia ma przypominać o tym,
abyśmy dbali o środowisko i ekologię.
Koronawirus sprawił, że wiele codziennych czynności przybiera niecodzienną formę.
W tym czasie warto szczególnie zadbać o naszą planetę.
Warto pamiętać, że troska o środowisko jest obowiązkiem każdego z nas! Ziemia jest
naszym domem, a więc powinniśmy o nią dbać.
W takim razie jak zadbać o planetę? Jest na to kilka sposobów:
 • korzystajmy z własnych środków transportu, takich jak rower czy hulajnoga. Za oknem
  jest ładna pogoda, więc można odstawić samochód czy komunikację miejską,
 • segregujmy śmieci,
 • nie korzystajmy z woreczków foliowych. Idąc na zakupy zabierajmy własne torby
  wielokrotnego użytku,
 • korzystajmy z produktów w szklanych butelkach.

https://www.youtube.com/watch?v=b7d0TNxL594

NIEPOTRZEBNI – rzecz o recyklingu
https://www.youtube.com/watch?v=gudWJXgRf8k

Źródło grafiki: http://www.podlasie24.pl/zdrowie-i-uroda/swiatowy-dzien-ziemi–1c023.html


Czy wiecie, że Jerzy Żuławski nie tylko jest ojcem polskiej literatury science-fiction, ale także… pionierem astronautyki?
Jego opis lunarnego wehikułu zainspirował Mieczysława Bekkera, twórcę pojazdów księżycowych, pracującego dla firmy, która stworzyła dla NASA księżycowe pojazdy, używane w misjach Apollo! Czy to nie dobry powód, odbyć podróż na Księżyc w klimacie początków XX wieku? 🙂
Utwór znajdziecie w  zasobach wolnych lektur!
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zulawski-trylogia-ksiezycowa/?fbclid=IwAR21cGgzmtA0mwpXt_Cji8atJj0cttD4KnFJTuKDFbnu_NGIGhnGpzAM7x8

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Świętujemy po raz 53!

Na pamiątkę urodzin Hansa Christiana Andersena dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.
„Nowe szaty cesarza”, „Brzydkie kaczątko” czy „Calineczka” to klasyka dziecięcej literatury…Czasem dzieciom trudno jest wytłumaczyć trudną rzeczywistość i lepiej wspólnie na chwilę zanurzyć się w świecie baśni .


Dziś Prima Aprilis!!


Akcja #NieZostawiamCzytelnika  zatacza coraz szersze kręgi. Dzięki niej nie wychodząc z domu można uczestniczyć w spotkaniach ze swoimi ulubionymi autorkami i autorami.
Pełna rozpiska spotkań na najbliższe dni poniżej na zdjęciu i w opisie na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 🙂


Biblioteka szkolna zaprasza na wirtualny spacer!

Zgodnie z zaleceniami zostajemy w domu. Mimo to zachęcamy Was do odwiedzenia ciekawych miejsc. Zapraszamy na spacer. Wirtualny spacer!

Poniżej linki do obejrzenia:

https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea?fbclid=IwAR0Zu19SrZc4FBvSHqaNel2-ENBRlZuic4Z_Wa2QltsBHesS9stSdWSEa8Y

https://www.budowle.pl/tekst/60-budowli-ktore-mozesz-odwiedzic-wirtualnie-bez-wychodzenia-z-domu/546?fbclid=IwAR1nJCES17OyGg5CIB1b5dOqogHm-TTpQMPBdIDnL7F8cOwjc_Jq04HWnys


Jak sięgać po książki bez wychodzenia z domu?

Drodzy Czytelnicy, w związku z zaistniałą sytuacją, dbając o dobro nas wszystkich, podpowiadamy, jak sięgać po książki bez wychodzenia z domu. Zachęcamy do wykorzystania tej trudnej sytuacji, w jakiej nagle wszyscy się znaleźliśmy, na czytanie książek, wspólne uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności za pomocą wartościowych źródeł wiedzy.
Bibliotekarze.
Poniżej linki:

https://lektury.gov.pl/

https://wolnelektury.pl/


„Świat bez kobiet, byłby jak ogród bez kwiatów”

Miłym wydarzeniem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w Placówce Nr 1  był uroczyście obchodzony Dzień Kobiet, święto wszystkich Pań.

Samorząd szkolny wraz z biblioteką przygotował szereg atrakcji dla damskiego grona naszej placówki.

Uroczyście ubrani członkowie samorządu wręczyli każdej nauczycielce kwiat z najlepszymi życzeniami ,a każda dziewczyna otrzymała słodki poczęstunek w postaci różnorodnych cukierków. Oprócz tego przygotowana była loteria – w której można było wygrać podwójną wejściówkę do kina oraz książki jak na ten dzień przystało o tematyce kobiecej.

Na przerwach można było posłuchać piosenek dedykowanych specjalnie dla naszych pań.

W bibliotece szkolnej dodatkowo była przygotowana wystawa książek – gdzie głównymi bohaterkami były kobiety.

Poniżej publikujemy wyniki loterii, której zwyciężczynie zostały wylosowane przez
Panią Dyrektor mgr inż. Ewę Zając :

 • Wiktoria Warlosz I TŻHO – bilety do kina
 • Łucja Pietrzyk I TŻHO 5 – nagroda książkowa
 • Sylwia Piechówka – 2 TI – nagroda książkowa
 • Adriana Mielec –I TŻHO – nagroda książkowa

Dziewczęta zapraszamy po odbiór nagród do biblioteki szkolnej.


„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”

Pod tym hasłem w naszej szkole 21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym dniu uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia próbowali swoich sił w II etapie dyktanda o tytuł Mistrza Ortografii, na lekcjach języka polskiego i w bibliotece szkolnej uczniowie rozwiązywali zagadki, rebusy i krzyżówki sprawdzające jak młodzież radzi sobie z zawiłościami naszego języka ojczystego. Zwieńczeniem dnia był wykład na temat gwary śląskiej, wygłoszony przez historyka i regionalistę mgr Tomasza Wronę, w którym wzięły udział klasy: ITŻHO i IIITI, również w placówce nr 2 uczniowie wysłuchali wykładu mgr T. Wrony na ten sam temat.

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przypomniały nam jak piękny i ciekawy jest język polski, mimo zawiłości powinniśmy dbać o jego poprawność i kulturę wypowiedzi.


Walentynki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Zwyczaje walentynkowe już na stałe zakorzeniły się w naszej szkole.

Samorząd Uczniowski  w Placówce nr 1 już tydzień wcześniej rozpoczął przygotowania do tego szczególnego dnia. Przygotował różne ozdoby, którymi udekorowano szkołę. Wystrój wprawił nas w miłosny, przyjazny i romantyczny nastrój, który wszystkim się udzielił. Z okazji Dnia Zakochanych Samorząd zorganizował „pocztę walentynkową.” Zostało ustawione walentynkowe pudełko, do którego uczniowie mogli wrzucać swoje kartki z wyrazami sympatii dla koleżanek i kolegów.

14 lutego 2014 r. Samorząd  razem z biblioteką szkolną  zorganizował w naszej szkole walentynki pod hasłem „Kochajmy siebie, ale także zwierzęta”.

Wszystkie klasy mogły wziąć udział w konkursach czytelniczych za które czekały nagrody książkowe. Na przerwach uczniowie i nauczyciele w bibliotece byli częstowani słodkimi serduszkami oraz cukierkami ,przez radiowęzeł” puszczano piosenki o tematyce miłosnej. Amorek wraz ze swoimi pomocnicami doręczył wszystkie wysłane Walentynki do adresatów.

Dodatkowo w tym dniu został przeprowadzony kiermasz na słono – z którego dochód został przeznaczony na mysłowickie schronisko dla bezdomnych zwierząt.  Na stołach gościły paszteciki ciasto francuskie, pizzerinki i wiele innych pyszności.

Cała społeczność szkoły bardzo chętnie zaangażowała się w całą akcję i wsparła szlachetny cel.


Akcja biblioteki szkolnej – Przygarnij książkę na świąteczny czas!

Przygarnijcie książkę na święta. Niech nie czuje się samotna!
Drodzy czytelnicy! Święta i ferie świąteczne  to wyjątkowy czas!
Spędzajcie go w rodzinnej, radosnej atmosferze!
Nie zapomnijcie też o książkach, które możecie na ten czas wypożyczyć do domu.

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza do skorzystania z księgozbioru!


Akcja Czytaj.pl – upoluj swoją książkę!

Akcja jest w 100% darmowa i trwa przez cały listopad, a użytkownicy otrzymają dodatkowe 7 dni na dokończenie rozpoczętych superksiążek.

Zdecydowana większość książek w akcji brylowała na listach bestsellerów. „Ucho igielne” – powieść jednego z największych polskich pisarzy współczesnych, dwukrotnego laureata nagrody „Nike” – Wiesława Myśliwskiego!

Akcja trwa do 30 listopada 2019 roku.


W październiku biblioteki szkolne na całym świecie obchodzą swoje święto. 1 października rozpoczął się Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (MMBS) ustanowiony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Tradycja tego święta ma już 20 lat. Celem akcji jest promocja biblioteki szkolnej i jej działań, rozbudzanie i kształtowanie kultury czytelniczej, integracja środowiska szkolnego.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w październiku 2019 roku odbywa się pod hasłem: WYOBRAŹ SOBIE …

 W ramach MMBS odbyło się szereg działań mających na celu:

 • promocję biblioteki szkolnej i jej działań,
 • zaakcentowanie Święta Bibliotek Szkolnych,
 • propagowanie zainteresowania książką,
 • rozbudzenie i kształtowanie kultury czytelniczej,
 • podnoszenie poziomu czytelnictwa,
 • integrację środowiska szkolnego,promowanie pracy grupowej.
 • przeprowadzono konkurs biblioteczny : „Od tabliczki glinianej do książki drukowanej”
 • akcja książkowa lista przebojów – podobała Ci się ksiażka przekaż innym.

I miejsce  w konkursie  bibliotecznym zajęła Alicja Palka z klasy IV TIE.


[…] Cóż za rzecz przedziwna Czytanie! – jako gałąź oliwna Lub migdałowy kwiat. […] Książki te kto są? Różni znajomi – poczciwi. Cyprian Kamil Norwid

 BOOKCROSSING –  Co to jest?

Bookcrossing (inaczej nazywana uwalnianiem książek, krążeniem książek lub książko-krążeniem) – idea nieodpłatnego przekazywania książek najczęściej poprzez zostawianie ich w specjalnie oznaczonych miejscach, by ktoś mógł je zabrać, przeczytać i znów zostawić w tym samym lub innym wyznaczonym do tego miejscu. Książki mogą być też zostawiane w przypadkowych miejscach jak tramwaj, ulica, uczelnia itd. Wtedy książki opatrzone są stosowną informacją, takiej na przykład treści: Cześć, jestem uwolnioną książką, jeśli chcesz, to weź mnie ze sobą, jestem za darmo, oraz krótką informacją o bookcrossingu.  Informujemy, że w naszej bibliotece funkcjonuje półka bookrossingowa. Znajduje się ona w czytelni.

Stąd możesz zabrać książkę, ale tu możesz także zostawić swoją, którą chcesz „uwolnić”.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a szerzeniem idei bookcrossingu, zgłoś się do biblioteki szkolnej.