DLA RODZICA

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Imię i nazwisko

Przewodniczący

Zbigniew Jeż (kl. IV TIE)

Z-ca przewodniczącego

Ewa Kempska (kl. IV TIM)

Sekretarz

Anna Kurek (kl. I TIMS)

Skarbnik

Anna Bucka (kl. 2 TSM)

Skład Komisji Rewizyjnej:

Imię i Nazwisko

Przewodniczący

Sylwia Jaromin ( kl. 4 TME)

Sekretarz

Zbigniew Bołdys (kl. 4 TS)

Członek

Ewelina Pietrzyk (kl. 1 ŻHO 5)