DLA RODZICA

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Imię i nazwisko

Przewodniczący

Zbigniew Jeż (kl. III TIE)

Z-ca przewodniczącego

Joanna Myszka (kl. II TEO)

Sekretarz

Katarzyna Majchrowska (kl. IV TS)

Skarbnik

Ewelina Król (kl. IV TL)

Skład Komisji Rewizyjnej:

Imię i Nazwisko

Przewodniczący

Sylwia Jaromin (kl. III TME)

Sekretarz

Katarzyna Sopel (kl. II TI)

Członek

Zbigniew Bołdys (kl. III TS)