DLA RODZICA

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Imię i nazwisko

Przewodniczący

Zbigniew Jeż

Wiceprzewodnicząca

Jadwiga Maślorz – Grudniok

Sekretarz

Agnieszka Ciołczyk

Skarbnik

Anna Bucka

Skład Komisji Rewizyjnej:

Imię i Nazwisko

Przewodnicząca

Sylwia Jaromin

Sekretarz

Marek Spisak

Członek

Daniela Sarnowska - Szlęk

Skip to content