DLA RODZICA

Konferencje RP i spotkania z rodzicami

KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

I SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022

 

 1 IX  2021  (środa)

 • godz. 17:00 ul. Mikołowska 44

spotkanie z rodzicami klas I: 1 I5, 1 SM5, 1 ŻO5

 • godz. 18:00 ul. Mikołowska 44

spotkania z rodzicami klas I: 1 ML5, 1 MM3, 1 KFW3

 

2 IX 2021 (czwartek)

 • godz. 17:00 ul. Pocztowa 20

spotkania z rodzicami klas: 2 ML5, 3 ELEk5, 3TELEk

 • godz. 17:00 ul. Mikołowska 44

spotkania z rodzicami klas: 2 I5, 2 SM5, 2 ŻHO5, 3 I5

 • godz. 18:00 ul. Mikołowska 44

spotkanie z rodzicami klas: 3 SM5, 3 ŻHO5, 3 TIMS, 3 TŻHO

 

6 IX 2021 (poniedziałek)

 • godz. 17:00 ul. Pocztowa 20

spotkanie z rodzicami klasy 4 TML

 • godz. 17:00 ul. Mikołowska 44

spotkania z rodzicami klas: 4 TI, 4 TSM, 4 THO, 4 TŻ, 3 MM3

 • godz. 18:00 ul. Mikołowska 44

spotkania z rodzicami klas: 2 MM3, 2 FW3, 3 FW3, 3 W, 3 MM

 

 9 IX 2021  (czwartek)

 • godz. 17:00 ul. Mikołowska 44

spotkanie Rady Rodziców

 

 15 IX  2021  (środa)

 • konferencja RP   17:00

 

 

  4 XI  2021  (czwartek)

 • wywiadówki dla rodziców I – IV (szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie)

 

  8 XII  2021  (środa)

 • konferencja klasyfikacyjna RP (kl. IV)  – godz. 17:00

 

  9 XII  2021  (czwartek)

 • wywiadówki dla rodziców klas IV  godz. 18:00

 

   19 I  2022  (środa)

 • konferencja klasyfikacyjna RP (kl. I – III)  17:00

 

 20 I  2022  (czwartek)

 • wywiadówki dla rodziców klas I – III   (szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie)

 

 

 2 III  2022  (środa)

 

 • konferencja RP – podsumowanie  półrocza    17:00

 

  31 III  2022  (czwartek)

 • wywiadówki dla rodziców klas I – IV (szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie)

 

  27 IV 2022  (środa)

 • konferencja klasyfikacyjna RP (kl. IV)   17:00

 

   19 V 2022  (czwartek)

 • wywiadówki dla rodziców klas I – III   (szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie)

 

   20 VI 2022 (poniedziałek)

 • konferencja klasyfikacyjna RP (kl. I – III)  17:00

 

   25 VIII 2022 (środa)

 • konferencja RP – podsumowanie roku szkolnego 2021/2022   10:00

 

Pozostałe spotkania zespołów nauczycieli poszczególnych placówek organizują wicedyrektorzy według zaistniałych potrzeb.

Pozostałe spotkania z rodzicami wychowawcy organizują według zaistniałych potrzeb.

 

Skip to content