DLA RODZICA

Konferencje RP i spotkania z rodzicami

 

KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

I SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023

 

 7 IX  2022  (środa)

 • 17.00 ul. Mikołowska 44

spotkanie z rodzicami klas I technikum: 1 I5, 1 SM5, 1 ŻO5, 1 ŻH5

spotkania z rodzicami klas I – III szkoły branżowej: 1 M3, 1 MM3, 1 KFW3

2 MM3, 2KFW3, 3MM3, 3FW3

 

 8 IX 2022 (czwartek)

 • 17.00 ul. Mikołowska 44

spotkania z rodzicami klas II – IV technikum: 2 I5, 2 SM5, 2 ŻO5, 3 I5, 3 SM5,

3 ŻHO5, 4I5, 4 SM5, 4 ŻHO5, 4 TIMS, 4 TŻHO

 • 17.00 ul. Pocztowa 20

spotkanie z rodzicami klas I – IV technikum: 1 ME5, 1 LE5, 2 ML5, 3 ML5,

4 ELEk5, 4 TELEk

 

 14 IX 2022  (środa)

 • 17.00 ul. Mikołowska 44

spotkanie Rady Rodziców

 

 15  IX  2022  (czwartek)

 • konferencja RP   godz. 17.00

 

  27 X  2022  (czwartek)

 • wywiadówki dla rodziców I – IV

(szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie)

 

  14 XII  2022  (środa)

 • konferencja klasyfikacyjna RP dla kl. IV  po gimnazjum: 4 TIMS, 4 TŻHO,

4 TELEk  – godz. 17.00

 

    14 XII  2022  (środa)

 • wywiadówki dla kl. IV  po gimnazjum: 4 TIMS, 4 TŻHO, 4 TELEk  – godz. 18.00

 

  11 I 2023  (środa)

 • konferencja klasyfikacyjna RP I – IV  po szkole podstawowej  godz.  17.00

 

  12 I  2022  (czwartek)

 • wywiadówki dla rodziców klas I – IV po szkole podstawowej

(szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie)

 

  15 II  2023  (środa)

 • konferencja RP – podsumowanie  półrocza   godz. 17.00

 

  30 III  2023 (czwartek)

 • wywiadówki dla rodziców klas I – IV

(szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie)

 

   26 IV 2023  (środa)

 • konferencja klasyfikacyjna RP dla kl. IV po gimnazjum: 4 TIMS, 4 TŻHO,

4 TELEk  – godz. 17.00

 

  25 V 2023  (czwartek)

 • wywiadówki dla rodziców klas I – IV po szkole podstawowej

(szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie)

 

   19 VI 2023 (poniedziałek)

 • konferencja klasyfikacyjna RP klas I – IV po szkole podstawowej  godz. 17.00

 

   25 VIII 2023 (piątek)

 • konferencja RP – podsumowanie roku szkolnego 2022/2023   godz. 10.00

 

Pozostałe spotkania zespołów nauczycieli poszczególnych placówek organizują wicedyrektorzy według zaistniałych potrzeb.

Pozostałe spotkania z rodzicami wychowawcy organizują według zaistniałych potrzeb.

Skip to content