DLA RODZICA

Konferencje RP i spotkania z rodzicami

 

KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

I SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020 / 2021

 

 

 8 IX, 9 IX 2020 (wtorek, środa)

 • wywiadówki dla rodziców klas I – IV   godz. 17:00

 14 IX 2020  (poniedziałek)

 • spotkanie Rady Rodziców   godz. 17:00

 15 IX  2020  (wtorek)

 • konferencja RP   godz. 17:00

 28 X  2020  (środa)

 • konferencja RP  godz. 17:00

  5 XI  2020  (czwartek)

 • wywiadówki dla rodziców  godz. 17:00/ godz. 18:00

  9 XII  2020  (środa)

 • konferencja klasyfikacyjna RP   – godz. 17:00

  9 XII  2020  (środa)

 • wywiadówki  dla rodziców klas IV  godz. 18:00

 3 II 2021 (środa)

 • konferencja klasyfikacyjna RP   godz.  17:00

  4 II 2021 (czwartek)

 • wywiadówki  dla rodziców klas I – III   godz. 17:00/ godz. 18:00

  3 III 2021  (środa)

 • konferencja RP –  podsumowanie  półrocza   godz. 17:00

  18 III  2021  (czwartek)

 • wywiadówki dla rodziców klas I – IV   godz. 17:00/ godz. 18:00

  28 IV 2021  (środa)

 • konferencja klasyfikacyjna RP klas IV   godz. 17:00

   20 V 2021  (czwartek)

 • wywiadówki dla rodziców  klas I – III   godz. 17:00/ godz. 18:00

   21 VI 2021 (poniedziałek)

 • konferencja klasyfikacyjna RP dla klas I – III  godz.16:00

   25 VIII 2021 (środa)

 • konferencja RP – podsumowanie roku szkolnego 2020/2021   godz. 10:00

 

Pozostałe spotkania zespołów nauczycieli poszczególnych placówek organizują wicedyrektorzy według zaistniałych potrzeb. 

Pozostałe spotkania z rodzicami wychowawcy organizują według zaistniałych potrzeb.

Skip to content