DLA RODZICA

Konferencje RP i spotkania z rodzicami

 

KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

I SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023 / 2024

 

 7 IX  2023  (czwartek)

 • 17:00 ul. Mikołowska 44

spotkanie z rodzicami klas I technikum: 1I5, 1SM5, 1ŻO5, 1ŻH5

spotkania z rodzicami klas I szkoły branżowej: 1M3, 1MM3, 1KFW3

 

 • 18:00 ul. Pocztowa 20

spotkanie z rodzicami klas I – V technikum:
1Lek5, 1LEl5, 2ME5, 2LE5, 3ML5, 4 ML5, 5ELEk5

 

 12 IX 2023 (wtorek)

 • 17:00 ul. Mikołowska 44

spotkania z rodzicami klas II – V technikum: 2I5, 2SM5, 2ŻO5, 2ŻH5, 3I5,  3SM5, 3ŻO5, 4I5, 4SM5, 4ŻHO5, 5I5, 5SM5, 5ŻHO5,

spotkania z rodzicami klas II – III szkoły branżowej: 2M3, 2MM3, 2KFW3, 3MM3, 3KFW3

 

 12 IX 2023  (wtorek)

 • 18:00 ul. Mikołowska 44

spotkanie Rady Rodziców

 

 14 IX  2023 (czwartek)

 • konferencja RP   17:00

 

  26 X  2023  (czwartek)

 • wywiadówki dla rodziców I – IV

(szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie)

 

  23 XI 2023  (czwartek)  – zapoznanie z ocenami proponowanymi

 • wywiadówki dla kl. V:  5I5, 5SM5, 5ŻHO5, 5ELEk5 – godz. 17:00

 

  12 XII  2023  (wtorek)

 • konferencja klasyfikacyjna RP dla kl. V :
  5I5, 5SM5, 5ŻHO5, 5ELEk5  – godz. 17:00

 

  4 I  2024  (czwartek) – zapoznanie z ocenami proponowanymi

 • wywiadówki dla rodziców klas I – IV po szkole podstawowej

(szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie)

 

  23 I 2024  (wtorek)

 • konferencja klasyfikacyjna RP I – IV godz.  17:00

 

  20 II  2024  (wtorek)

 • konferencja RP – podsumowanie  półrocza    17:00

 

  21 III  2024 (czwartek)

 • wywiadówki dla rodziców klas I – IV

(szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie)

 

  4 IV 2024  (czwartek)  – zapoznanie z ocenami proponowanymi

 • wywiadówki dla kl. V:  5I5, 5SM5, 5ŻHO5, 5ELEk5 – godz. 17:00

 

  23 IV 2024  (wtorek)

 • konferencja klasyfikacyjna RP dla kl. V :
  5I5, 5SM5, 5ŻHO5, 5ELEk5  – godz. 17:00

 

  28 V 2024  (czwartek)   – zapoznanie z ocenami proponowanymi

 • wywiadówki dla rodziców klas I – IV

(szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie)

 

   17 VI 2024 (poniedziałek)

 • konferencja klasyfikacyjna RP klas I – IV godz.17:00

 

   26 VIII 2024 (poniedziałek)

 • konferencja RP – podsumowanie roku szkolnego 2023/2024   14:00

 

   30 VIII 2024 (piątek)

 • konferencja RP – zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych 10:00

 

Pozostałe spotkania zespołów nauczycieli poszczególnych placówek organizują wicedyrektorzy według zaistniałych potrzeb.

Pozostałe spotkania z rodzicami wychowawcy organizują według zaistniałych potrzeb.

Skip to content