DLA RODZICA

Apel Rady Rodziców

Szanowni Państwo

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Przed naszymi córkami i synami 10 miesięcy nauki. Wielu z nich swoją postawą i zaangażowaniem zasłuży na nagrody. Będą to nagrody za indywidualne wyniki w nauce, zaangażowanie w życie szkoły, za wygrane konkursy i olimpiady szkolne. Fundatorem tych nagród jest Rada Rodziców, a zatem my –  rodzice.

Prezydium ustępującej Rady Rodziców zwraca się z gorącym apelem o dokonywanie wpłat środków finansowych na konto Rady Rodziców, aby ww zamiar mógł zostać zrealizowany przez nową Radę.

Sugerowana kwota składki to 100 złotych na rok, ale każda wpłata w wysokości niższej będzie równie mile widziana.

Wpłaty mogą być dokonywane jednorazowo lub w ratach, przelewem na konto bankowe Rady Rodziców lub w formie gotówkowej u skarbnika Klasowej Rady Rodziców. Skarbnik ten przekaże następnie za odpowiednim pokwitowaniem zebraną kwotę wraz z listą uczniów w imieniu których zostały dokonane wpłaty Szkolnej Radzie Rodziców.

 

Nr konta 13  1240  4315  1111  0010  8613  9789

W tytule przelewu należy podać symbol klasy oraz nazwisko i imię ucznia.

 

Mysłowice, IX.2022 r.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Rodziców przy CKZiU

 

Skip to content