DLA RODZICA

Apel Rady Rodziców

Szanowni Państwo

W imieniu Prezydium Rady Rodziców przy CKZiU serdecznie dziękuję za dokonane wpłaty na realizację potrzeb naszej uczniowskiej społeczności w minionym roku szkolnym.

Dzięki Państwa hojności możliwe było sfinansowanie nagród dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego oraz dla zwycięzców różnorodnych konkursów organizowanych m.in. przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców. Zebrane środki pozwoliły nam również zakupić arkusze egzaminacyjne do przeprowadzenia próbnej matury w placówkach Centrum.

Na indywidualne nagrody dla najlepszych uczniów przeznaczono:                            3530 zł

Na nagrody w. konkursach Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców:                  985 zł

Na ponadstandardowe wyposażenie szkoły i środki dydaktyczne

(m.in. stroje sportowe, arkusze egzaminacyjne do próbnej matury:                          3670 zł

 

Bez Państwa wsparcia działania te nie byłyby możliwe. Serdecznie za to wsparcie dziękuję.

W bieżącym roku szkolnym również chcielibyśmy realizować podobne zadania.

W tym miejscu chciałbym zdecydowanie podkreślić, że finansowe wspieranie działania Rady Rodziców jest całkowicie dobrowolne.

Apeluję jednak do Państwa, by w miarę swoich możliwości finansowych wspierali działania Rady Rodziców w zakresie opisanym powyżej. Zebranie przedstawicieli Klasowych Rad Rodziców przyjęło sugerowaną wysokość składki w wysokości 100 złotych rocznie, ale każda wpłata w wysokości niższej będzie równie mile widziana.

Wpłaty mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub przelewem na konto bankowe Rady Rodziców.

Nr konta 13 1240 4315 1111 0010 8613 9789.

Mysłowice, 07.10.2019 r.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Rodziców przy CKZiU

Zbigniew Jeż

 

Skip to content