PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE

Staże zagraniczne – GRANADA 2018

W ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) młodzież CKZiU w Mysłowicach będzie miała możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych za granicą. W przyszłym roku grupa 59 uczniów z Centrum pod opieką 5 nauczycieli odbędzie staże zawodowe w Hiszpanii. To pierwszy projekt edukacyjny realizowany w Mysłowicach w ramach programu PO WER. Będzie on trwał 21 miesięcy. Rozpocznie się 29 grudnia 2017 r. a jego zakończenie planowane jest na 28 września 2019 r.

ckziuDyrektor CKZiU Ewa Zając działając z upoważnienia prezydenta Mysłowic Edwarda Lasoka podpisała umowę finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), która zapewnia na ten cel środki w wysokości 636 776,32 zł. Pieniądze te posłużą do całkowitego sfinansowania podróży oraz pobytu uczniów i nauczycieli w Hiszpanii. Swoje kwalifikacje zawodowe będą podnosić przyszli technicy: obsługi turystycznej, logistycy, elektrycy, informatycy oraz hotelarze. Dodatkowo stażyści na czas pobytu za granicą otrzymają kieszonkowe.

Partnerem projektu jest hiszpańska instytucja M.E.P. Europrojects Granada S.L. z Granady, która zapewni nie tylko miejsca odbywania stażu dostosowane do kierunku kształcenia, ale również zadba o odpowiednie warunki zakwaterowania i wyżywienia mysłowickiej młodzieży. Czterotygodniowy pobyt w Hiszpanii uczniowie poświęcą nie tylko na zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych czy doskonalenie umiejętności językowych, ale również na poznawanie kultury tego interesującego regionu.

 Wywiad z wicedyrektorem CKZiU mgr Tomaszem Jeziorowskim 

Dokumenty związane ze stażami zawodowymi

Informacja wstępna POWER

Regulamin projektu POWER

Regulamin naboru POWER

Formularz rekrutacyjny POWER

 

JUŻ WIEMY KTO I KIEDY JEDZIE NA STAŻ DO HISZPANII 

            Zakończył się etap rekrutacji do projektu „Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W jej wyniku z grona wielu chętnych, komisja rekrutacyjna wyłoniła grupę 59 uczniów zakwalifikowanych do bezpośredniego udziału w projekcie oraz grupę 10 uczniów na liście rezerwowej.

Projekt zagranicznych staży będzie realizowany przy współpracy z hiszpańskim partnerem firmą Mobility Eurpean Projects Granada. Jest to instytucja, która posiada duże doświadczenie w realizacji wielu projektów i od lat zajmuje się organizacją praktyk zagranicznych w Hiszpanii. Nasz partner zorganizuje dla naszych 59 uczniów odpowiednie miejsca praktyk, w których będą oni wykonywać zadania zgodne z programem nauczania. Młodzież odbędzie 4 tygodniowe staże zawodowe, w ramach praktyk ujętych w szkolnym programie nauczania.

W terminie od 27.08.2018r. do 21.09.2018r. swój staż w Hiszpanii pod opieką wyznaczonych opiekunów odbywać będą uczniowie uczący się w zawodach technik informatyk (18 uczniów), technik hotelarstwa (5 uczniów) oraz technik obsługi turystycznej (1 uczeń). W terminie od 24.09.2018r. do 19.10.2018r. na staż wyjadą uczniowie uczący się w zawodach technik logistyk (14 uczniów) oraz technik elektryk (10 uczniów), w ostatniej turze od 29.10.2018r. do 23.11.2018r. na staż wyjadą uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk (3 uczniów) oraz technik obsługi turystycznej (8 uczniów).

Wszystkim osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie gratulujemy i życzymy wytrwałości i systematyczności w odpowiednim przygotowaniu się do wyjazdu!

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PRZYGOTOWANIA DO STAŻU ZAWODOWEGO W HISZPANII –część pierwsza

Zajęcia wspólne dla wszystkich uczestników projektu:

2.05.2018r. (środa) – aula  Placówka nr 2 ul. Pocztowa 20

Godz. 8.30 – 10.45 – przygotowanie kulturowe (mgr Aleksandra Gut)

Godz. 11.00 – 14.00 – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne (mgr Anna Zgardzińska – Biesiada)

 

4.05.2018r. (piątek)

Godz. 10.15 – 11.45 – zajęcia integracyjne  w grupach wyjazdowych( Placówka nr 1 i Placówka nr 2)

 

 

JĘZYK ANGIELSKI BRANŻOWY

 

Technik informatyk

 

PLACÓWKA nr 1

Technik logistyk

 

PLACÓWKA nr 2

Technik hotelarstwa/ technik obsługi turystycznej

PLACÓWKA nr 1

 

Technik elektryk

 

PLACÓWKA nr 2

mgr Aleksandra Gut mgr Karolina Janowska – Pożyc mgr Katarzyna Depta mgr Kamila Klein

 

 

10.04. 2018 wtorek

 

15.10 – 16.40

 

9.04.2018 poniedziałek

 

15.00 – 16.30

 

6.04.2018

piątek

 

14.20- 15.50

 

9.04.2018 poniedziałek

 

14.30- 16.00

 

11.04.2018 środa

 

15.10 – 16.40

 

16.04.2018

poniedziałek

 

15.00 – 16.30

 

9.04.2018

poniedziałek

 

14.20 – 15.50

 

16.04.2018

poniedziałek

 

14.30- 16.00

 

17.04.2018

wtorek

 

15.10 – 16.40

 

23.04.2018

poniedziałek

 

15.00 – 16.30

 

16.04.2018

poniedziałek

 

14.20 – 15.50

 

23.04.2018

poniedziałek

 

14.30 – 16.00

 

24.04.2018

wtorek

 

15.10 – 16.40

 

30.04.2018

poniedziałek

 

15.00 – 16.30

 

23.04.2018

poniedziałek

 

14.20 – 15.50

 

30.04.2018

poniedziałek

 

14.30 – 16.00

 

04.05.2018

piątek

 

12.00 – 13.30

 

04.05.2018

piątek

 

8.30 – 10.00

 

04.05.2018

piątek

 

8.30 – 10.00

 

04.05.2018

piątek

 

8.30 – 10.00

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PRZYGOTOWANIA DO STAŻU ZAWODOWEGO W HISZPANII – część druga

 

 

JĘZYK HISZPAŃSKI

 

Technik logistyk/

technik elektryk

Placówka 2; ul. Pocztowa 20

Technik hotelarstwa/ technik obsługi turystycznej/ technik informatyk ( klasa I )

Placówka 1; ul. Mikołowska 44

Technik informatyk  ( klasa II i III )

 

Placówka 1; ul. Mikołowska 44

     
 

14.05.2018 poniedziałek

 

15.30 – 17.00

 

9.05.2018

środa

 

15.30 – 17.00

 

10.05.2018 czwartek

 

16.00 – 17.30

 

28.05.2018

poniedziałek

 

15.30 – 17.00

 

21.05.2018

poniedziałek

 

15.30 – 17.00

 

17.05.2018 czwartek

 

16.00 – 17.30

 

04.06.2018

poniedziałek

 

15.30 – 17.00

 

30.05.2018

środa

 

15.30 – 17.00

 

24.05.2018 czwartek

 

16.00 – 17.30

 

11.06.2018

poniedziałek

 

15.30 – 17.00

 

6.06.2018

środa

 

15.30 – 17.00

 

07.06.2018 czwartek

 

16.00 – 17.30

 

18.06.2018

poniedziałek

 

15.30 – 17.00

 

14.06.2018

czwartek

 

16.00 – 17.30

 

21.06.2018 czwartek

 

16.00 – 17.30

Kurs języka angielskiego branżowego przed wyjazdem do Grenady

„Good qualifications as the key to future success”

Uczniowie zakwalifikowani do projektu uczestniczą w intensywnych przygotowaniach do wyjazdu. 6 kwietnia 2018 roku rozpoczęły się zajęcia w ramach kursu języka angielskiego branżowego, niezbędnego podczas czterotygodniowego stażu zawodowego w Grenadzie. Podczas zajęć uczniowie zapoznawali się ze fachowym słownictwem oraz przydatnymi  zwrotami Zajęcia zakończą się egzaminem potwierdzającym poziom nabytych umiejętności językowych. Przed uczestnikami pojawi się wówczas kolejne wyzwanie – zajęcia kulturoznawcze, z zakresu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego oraz nauka podstaw języka hiszpańskiego. Życzymy  powodzenia!

HOLA ESPANA !!!!

W dniu 04.05.2018r. uczniowie wyjeżdżający do Hiszpanii na zagraniczne staże zakończyli etap przygotowawczy związany z udziałem w zajęciach kulturowych oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego. Uczestnicy mogli zapoznać się z historią regionu Andaluzji, poznać ciekawostki związane z miejscem, w którym będzie odbywać się staż, a także zobaczyć i dotknąć różnych przedmiotów i pamiątek pochodzących z Hiszpanii, które zaprezentowała prowadząca część kulturową Pani Aleksandra Gut. Podczas drugiej części zajęć, prowadzonej przez psychologa Panią Annę Zgardzińską- Biesiadę uczniowie zgłębiali tematy związane z komunikacją międzyludzką uprzedzeniami, stereotypami, radzeniem sobie ze stresem i lękiem oraz rozwiązywaniem konfliktów.

W piątek 04.05.2018r. młodzież wzięła również udział w warsztatach integracyjnych realizowanych w grupach wyjazdowych. Na zajęciach młodzież  poznawała się nawzajem i budowała więzi koleżeńskie. Była okazja by szczerze porozmawiać o swoich oczekiwaniach i obawach związanych z wyjazdem zagranicznym. Uczestnicy optymistycznie nastawieni do nowych wyzwań nie mogą się już doczekać konfrontacji z hiszpańską rzeczywistością.

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA W HISZPANII

W dniach od 16 do 19 maja 2018 r., w ramach bezpośrednich przygotowań do stażu zagranicznego młodzieży naszego Centrum, odbyła się wizyta przygotowawcza w Grenadzie w Hiszpanii. Nasi nauczyciele, Pani Aleksandra Gut oraz wicedyrektor CKZiU Tomasz Jeziorowski, uczestniczyli w spotkaniach z hiszpańskim partnerem projektu w siedzibie M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA, S.L. Rozmowy prowadzone podczas wizyty, miały na celu wzajemne poznanie się organizatorów projektu, ustalenie warunków pobytu oraz omówienie na miejscu szczegółów związanych z realizacją stażu. Nauczyciele mieli okazję m.in. zobaczyć miejsca zakwaterowania uczniów i miejsca odbywania praktyk.

INFORMACJE O UBEZPIECZENIU KOSZTÓW LECZENIA DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH NA PRAKTYKI DO HISZPANII

Pozdrowienia  z Hiszpanii – wrzesień 2018

Nadszedł wreszcie długo oczekiwany i poprzedzony licznymi przygotowaniami początek ekscytującej przygody dla młodzieży CKZiU, zakwalifikowanej do  udziału w praktykach w Granadzie w hiszpańskiej Andaluzji, w ramach programu „Erasmus +”. Nasi uczestnicy, trochę zaspani, ale pełni zapału wcześnie rano spotkali się w sobotę 25 sierpnia na parkingu przed Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZiU, skąd, po pożegnaniu z najbliższymi, wszyscy wspólnie wraz z opiekunami, autokarem wyruszyli na lotnisko w Krakowie –Balicach. Po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z odprawą i nadaniem bagażu, zajęli swoje miejsca w samolocie. Dla wielu uczestników było to ekscytujące przeżycie oraz ich pierwsza powietrzna podróż. Po ponad 3 godzinnym locie  wylądowali na lotnisku w Maladze skąd autokarem udali się do Granady, która na cztery tygodnie stanie się ich „drugim domem”. Życzymy powodzenia podczas realizacji stażu, a także wielu pozytywnych wrażeń i odkryć związanych z poznawaniem hiszpańskiej kultury. Codzienne relacje naszych stażystów możecie śledzić na facebooku: https://www.facebook.com/Erasmus-2018-1200872033385224/…

 

The End is the Beginning ? ❤️ ? ?? ☀️ ?Dziękujemy ❤️

Koniec to początek  ? ❤️ ? ?? ☀️ ? dziękujemy  ❤️

Powoli nasza przygoda dobiega końca…ale na szczęście to tylko ta z Erasmusem w Granadzie. Przed nami mnóstwo innych:) Wykorzystujcie to czego się nauczyliście tutaj w przyszłości. Dziękujemy wszystkim pracownikom szkoły, którzy umożliwili nam I turze wspaniały pobyt tutaj ?Do zobaczenia!


Erasmus 2018 – Pozdrowienia  z Hiszpanii gr 2

W minioną sobotę, 22 września  2018r. powitaliśmy w Mysłowicach I grupę naszych uczniów, którzy pełni pozytywnych wrażeń i zawodowych doświadczeń szczęśliwie powrócili z czterotygodniowego pobytu w Hiszpanii.  Ich relację z realizacji stażu można oglądać na Facebooku http://www.facebook.com/Erasmus-2018-Grupa-1

W tym samym dniu kolejna grupa uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, ucząca się w zawodach technik elektryk i technik logistyk pod opieką nauczycieli wyleciała do Granady, by odbyć swój zagraniczny staż zawodowy z Programem POWER. Uczniowie będą zdobywać swoje doświadczenia zawodowe w zakładach pracy w centrum i na obrzeżach Granady. Mamy nadzieję, że nie będą żyć tylko samą pracą, mając możliwość poznawania pięknego miasta Granady. Zapraszamy do śledzenia ich relacji na Facebooku hhttps://www.facebook.com/Erasmus-2018-Grupa-2-


Erasmus 2018 – Kolejna grupa uczniów CKZiU zakończyła zagraniczny staż w Grenadzie w Hiszpanii !!!

Po wspaniałych czterech tygodniach czas powrócić do rzeczywistości. Dla drugiej grupy uczniów CKZiU zakończył się już czas wspaniałej hiszpańskiej przygody. 20 października 2018 roku uczniowie kształcący się w zawodach technik elektryk i technik logistyk ukończyli ostatni etap projektu „Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, polegający na czterotygodniowym pobycie za granicą i odbyciu praktyki w hiszpańskich firmach z branży elektrycznej i logistycznej. Program staży zawodowych realizowany jest we współpracy z naszym hiszpańskim partnerem – firmą Mobility Eurpean Projects Granada.

Nasi uczniowie mieli okazję poznać warunki pracy i przetestować swoje zawodowe umiejętności u 8 pracodawców. Logistycy w dużych zakładach branży obuwniczej, tekstylnej oraz banku żywności, natomiast elektrycy w  czterech mniejszych firmach zajmujących się usługami instalatorstwa elektrycznego oraz w dziale technicznym jednego z miejscowych hoteli. Dzięki odbytym stażom uczniowie otrzymują certyfikaty, m.in. dokument Europass Mobilność, podnoszą swoje kompetencje językowe i zawodowe, pogłębiają umiejętności planowania ścieżki dalszej nauki, rozwijają kompetencje społeczne – umiejętność rozwiązywania problemów w nietypowych i nowych dla siebie sytuacjach, zdolności organizacyjne i współpracy w grupie. Długi pobyt za granicą umożliwia również stażystom lepsze poznanie siebie, wzmocnienie samodzielności oraz pogłębienie świadomości swoich mocnych stron. Jest okazją do ćwiczenia w praktyce otwartości, akceptacji i tolerancji wobec osób i zjawisk w nowym środowisku i odmiennej kulturze.

Uczniowie wśród licznych obowiązków związanych z realizacją swoich praktyk mieli także wiele okazji i możliwości, by poznać nieco lepiej piękny region Andaluzji, szczególnie wspaniałe miasto Granadę z jej klimatem i wspaniałymi zabytkami pamiętającymi czasy panowania Arabów na półwyspie iberyjskim. Zwiedzili również Sewillę, Kordobę i Malagę. Znaleźli też czas by odpocząć na plażach Morza Śródziemnego. Żal było wyjeżdżać, wszystko co dobre kiedyś się musi zakończyć. Na ostatnią już turę szykują się obecnie uczniowie kształcący się w zawodach technik  obsługi turystycznej i technik informatyk, którzy  do Granady wyjadą 27 października.

Zachęcamy do odwiedzania facebooka gdzie nasi stażyści dzielili się swoimi wrażeniami z pobytu w pięknej i słonecznej Granadzie.

Relacja GRUPA 1

Relacja GRUPA 2


III grupa stażystów już w Granadzie !!! – Erasmus 2018

Dla ostatniej grupy naszych stażystów nadszedł długo oczekiwany czas realizacji zagranicznych praktyk. Grupa uczniów i uczennic kształcących się w zawodach technik informatyk oraz technik obsługi turystycznej w dniu 27.10.2018 r. pod opieką nauczycieli rozpoczęła swoją podróż do Granady w hiszpańskiej Andaluzji. Życzymy by podczas realizacji stażu znaleźli również czas na odkrywanie piękna Hiszpanii, a szczególnie Granady z jej wspaniałym klimatem wąskich uliczek i nieodkrytych jeszcze zakątków, smaków i doznań kulturalnych. Liczymy, że tak jak poprzednie grupy będą dzielić się z nami na bieżąco swoimi przeżyciami i odkryciami. Zapraszamy do śledzenia Facebooka GRUPA 3

Relacja z wcześniejszych pobytów

Relacja GRUPA 1

Relacja GRUPA 2


STAŻE W Hiszpanii ZAKOŃCZONE !

Wszystko, co dobre niestety bardzo szybko się kończy. Po trzech miesiącach zakończył się ostatni etap realizacji staży zagranicznych w ramach projektu „Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach. Do Polski wróciła ostatnia grupa, spośród grona 59 uczniów realizujących staże i praktyki zawodowe w Granadzie. W tym roku w przedsięwzięciu uczestniczyli: technicy informatycy, technicy hotelarstwa, technicy obsługi turystycznej, technicy logistycy oraz technicy elektrycy.

Projekt zagranicznych staży został zrealizowany we współpracy z hiszpańskim partnerem firmą Mobility Eurpean Projects Granada. Instytucja ta ma duże doświadczenie w realizacji wielu tego typu inicjatyw i od lat zajmuje się organizacją praktyk zagranicznych w Hiszpanii. Podczas miesięcznych turnusów młodzież zdobywała wiedzę i umiejętności praktyczne w zakładach pracy zgodne z programami nauczania w poszczególnych zawodach. Dzięki odbytym stażom uczniowie uzyskali certyfikaty, m.in. dokument Europass Mobilność, podnieśli swoje kompetencje językowe i zawodowe, pogłębili umiejętności planowania ścieżki dalszej nauki, rozwinęli kompetencje społeczne m.in.: umiejętność rozwiązywania problemów w nietypowych i nowych dla siebie sytuacjach, zdolności organizacyjne i współpracy w grupie. Czterotygodniowy pobyt za granicą umożliwił również naszym stażystom lepsze poznanie siebie, wzmocnienie samodzielności oraz pogłębienie świadomości swoich mocnych stron. Był okazją do ćwiczenia w praktyce otwartości, akceptacji i tolerancji wobec osób i zjawisk w nowym środowisku i odmiennej kulturze. Nasi uczniowie z żalem opuszczali region Andaluzji, szczególnie Granadę, zabierając ze sobą wspaniałe wspomnienia i przeżycia, które z pewnością zaowocują w ich zawodowym i osobistym życiu.

Mamy nadzieję, że zakończony projekt, realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach nie będzie ostatnim, a organizacja staży zawodowych dla naszych uczniów w ośrodkach, umożliwiających zdobywanie i pogłębianie wiedzy zawodowej w nowoczesny i atrakcyjny sposób, na stałe wpisze się w ofertę naszej szkoły.

 

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ …

Relacja z pobytu:

Relacja GRUPA 1
Relacja GRUPA 2
Relacja GRUPA 3

Skip to content