PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE

Praktyki zawodowe

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW TECHNIKUM
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Technikum nr 1
Klasa Zawód Program nauczania Czas trwania praktyki Termin
III I5 technik informatyk Program nauczania dla zawodu technik informatyk symbol cyfrowy zawodu 351203 4 tygodnie

(140 godzin)

13 XI –
8 XII 2023 r.
III SM5  

technik pojazdów samochodowych

 

 

technik mechatronik

 

 

Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy zawodu 311513

 

Program nauczania dla zawodu technik mechatronik symbol cyfrowy zawodu 311410

4 tygodnie

(140 godzin)

13 XI –
8 XII 2023 r.
III

ŻO5

technik żywienia i usług gastronomicznych

 

technik organizacji turystyki

Program nauczania dla zawodu technik mechatronik symbol cyfrowy zawodu 343404

 

Program nauczania dla zawodu technik organizacji turystyki symbol cyfrowy zawodu 422104

4 tygodnie

(140 godzin)

13 XI –
8 XII 2023 r.
IV I5 technik informatyk Program nauczania dla zawodu technik informatyk symbol cyfrowy zawodu 351203 4 tygodnie

(140 godzin)

15 IV –
14 V 2024 r.
IV SM5 technik pojazdów samochodowych

 

technik mechatronik

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa symbol cyfrowy zawodu 422402

 

Program nauczania dla zawodu technik mechatronik symbol cyfrowy zawodu 311410

4 tygodnie

(140 godzin)

15 IV –
14 V 2024 r.
IV ŻHO5 technik żywienia i usług gastronomicznych

 

technik hotelarstwa

 

technik organizacji turystyki

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych symbol cyfrowy zawodu 343404

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa symbol cyfrowy zawodu 422402

Program nauczania dla zawodu technik organizacji turystyki symbol cyfrowy zawodu 422104

4 tygodnie

(140 godzin)

15 IV –
14 V 2024 r.
Technikum nr 2
Klasa Zawód Program nauczania Czas trwania praktyki Termin
III ML5 technik mechanik

 

technik logistyk

Program nauczania dla zawodu technik mechanik symbol cyfrowy zawodu 311504

Program nauczania dla zawodu technik logistyk symbol cyfrowy zawodu 311107

4 tygodnie

(140 godzin)

13 XI –
8 XII 2023 r.
IV ML5

 

technik mechanik

 

technik logistyk

Program nauczania dla zawodu technik mechanik symbol cyfrowy zawodu 311504

Program nauczania dla zawodu technik logistyk symbol cyfrowy zawodu 311107

4 tygodnie

(140 godzin)

15 IV –
14 V 2024 r.

 

Skip to content