PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE

Praktyki zawodowe

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW TECHNIKUM
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Technikum nr 1
Klasa Zawód Program nauczania Czas trwania praktyki Termin
III TIMS technik informatyk

 

technik mechatronik

 

technik pojazdów samochodowych

Program nauczania dla zawodu technik informatyk symbol cyfrowy zawodu 351203

 

Program nauczania dla zawodu technik mechatronik symbol cyfrowy zawodu 311410

 

Program nauczania dla zawodu technik mechatronik symbol cyfrowy zawodu 311512

4 tygodnie

(140 godzin)

11 X – 8 XI 2021
III TŻHO technik żywienia i usług gastronomicznych

 

technik hotelarstwa

 

technik organizacji turystyki

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych symbol cyfrowy zawodu 343404

 

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa symbol cyfrowy zawodu 422402

 

Program nauczania dla zawodu technik organizacji turystyki symbol cyfrowy zawodu 422104

4 tygodnie

(140 godzin)

11 X – 8 XI 2021
III SM5 technik pojazdów samochodowych

 

technik mechatronik

Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy zawodu 311512

 

Program nauczania dla zawodu technik mechatronik symbol cyfrowy zawodu 311410

4 tygodnie

(140 godzin)

11 X – 8 XI 2021
III I5 technik informatyk Program nauczania dla zawodu technik informatyk symbol cyfrowy zawodu 351203 4 tygodnie

(140 godzin)

11 X – 8 XI 2021
III ŻHO5 Technik hotelarstwa

 

 

technik obsługi turystyki

 

 

technik żywienia i usług gastronomicznych

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa symbol cyfrowy zawodu 422402

 

Program nauczania dla zawodu technik organizacji turystyki symbol cyfrowy zawodu 422104

 

 

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych symbol cyfrowy zawodu 343404

4 tygodnie

(140 godzin)

11 X – 8 XI 2021
Technikum nr 2
Klasa Zawód Program nauczania Czas trwania praktyki Termin
III ELEk5 technik elektryk

 

 

technik ekonomista

 

 

technik logistyk

 

Program nauczania dla zawodu technik elektryk symbol cyfrowy zawodu 311303

 

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista symbol cyfrowy zawodu 331403

 

Program nauczania dla zawodu technik logistyk symbol cyfrowy zawodu 333107

4 tygodnie

(140 godzin)

11 X – 8 XI 2021
IV TML

 

technik mechanik

 

technik logistyk

Program nauczania dla zawodu technik mechanik symbol cyfrowy zawodu 311504

 

Program nauczania dla zawodu technik logistyk symbol cyfrowy zawodu 311107

4 tygodnie

(140 godzin)

11 X – 8 XI 20211
III TELEk technik elektryk

 

 

technik ekonomista

 

 

technik logistyk

 

Program nauczania dla zawodu technik elektryk symbol cyfrowy zawodu 311303

 

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista symbol cyfrowy zawodu 331403

 

Program nauczania dla zawodu technik logistyk symbol cyfrowy zawodu 333107

4 tygodnie

(140 godzin)

11 X – 8 XI 2021

 

Skip to content