AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Aleja Absolwentów – Powrót do tradycji sadzenia drzew

28KWI

W Polsce stary zwyczaj sadzenia drzew dla upamiętnienia ważnych momentów dziejowych znany był już w czasach Rzeczpospolitej Szlacheckiej, czyli w XV w. Do tej pięknej tradycji nawiązali w ostatnim dniu roku szkolnego 2023/2024 absolwenci CKZiU w Mysłowicach. Młodzież z klas 5I5, 5SM5, 5ŻHO5 oraz 5 ELEk5 wraz ze swoimi wychowawcami, w obecności dyrekcji szkoły: pana dyrektora T. Wybrańca i pani dyrektor K. Tokarskiej, posadziła na skwerze przy boisku szkolnym sadzonki dębów – królewskich drzew, które są symbolem  siły, potęgi i mądrości. Przed każdym drzewkiem zamontowano także tabliczkę z nazwą klasy i latami nauki w Centrum.

W ten sposób zainicjowano Aleję Absolwentów, która  nie tylko upamiętnia kolejne roczniki klas, ale jest także przejawem rzeczywistej i zarazem ekologicznej aktywności młodzieży, dla której los środowiska jest niezwykle ważny.

Skip to content