AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

„ …Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń…”

28KWI

Słowa Anny Eleanory Roosevelt, amerykańskiej aktywistki i żony 32. prezydenta USA stały się mottem uroczystości pożegnania tegorocznych absolwentów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, które miało miejsce 26 kwietnia bieżącego roku. Gospodarzami byli uczniowie klas młodszych, którzy na zorganizowaną w auli Technikum nr 2 w Mysłowicach uroczystość, zaprosili absolwentki i absolwentów, dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne oraz rodziców. Swoją obecnością wydarzenie uświetnił Prezydent Miasta Mysłowice pan Dariusz Wojtowicz.

W słowach pożegnania skierowanych do absolwentów pan dyrektor Tomasz Wybraniec podkreślił ich zaangażowanie, determinację i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów. Gratulował wszystkim, ponieważ  zdobyli wymarzone kwalifikacje i będą mogli być aktywni na rynku pracy lub kontynuować edukację. Uhonorowani dyplomami i nagrodami zostali uczniowie i uczennice, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, a także godnie reprezentowali placówkę w licznych konkursach, zawodach sportowych oraz przedsięwzięciach inicjowanych przez nasze Centrum. Dyrektor Tomasz Wybraniec podziękował także gronu pedagogicznemu za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw młodzieży. Słowa wdzięczności skierował również do rodziców maturzystów i do  przedstawicieli Rady Rodziców wspomagającej działania nauczycieli. Życzenia wielu sukcesów i dobrych wyborów życiowych skierował do absolwentów Prezydent Wójtowicz, a za wysiłek i trud pedagogiczny podziękowała gronu pedagogicznemu pani Wioletta Musioł – przedstawiciel Prezydium  Rady Rodziców . Do podziękowań dołączył także pan Zbigniew Jeż, który przez wiele lat przewodniczył  Radzie  Rodziców. W imieniu obecnych na sali abiturientów słowa podziękowań dla dyrekcji szkoły, wychowawców, nauczycieli, rodziców i młodszych kolegów, wygłosił Adrian Jamrozy z kl. 5ELEk .

Wyrazem wdzięczności za wsparcie w czasie pięciu lat edukacji w technikum, zarówno za miłe, jak i te trudne chwile spędzone w murach szkoły, były kwiaty wręczone dyrekcji i nauczycielom przez piątoklasistów oraz pamiątkowe tabla ofiarowane przez przedstawicieli klas 5I5, 5SM5 oraz 5 ELEk5.

Po części oficjalnej nadszedł czas na krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klas młodszych. Obecni abiturienci odbyli podróż sentymentalną w czasie, kiedy oglądali dynamiczne prezentacje ilustrujące ich czas nauki i aktywności podczas pięcioletniej nauki w technikum. Następnie odbyło się wręczenie zabawnych „świadectw z paskiem” i pamiątkowych długopisów dla wszystkich absolwentów (fundatorami okazali się czwartoklasiści).To był także dobry moment, aby w wyjątkowym, szkolnym otoczeniu  wykonać ostatnie pamiątkowe  zdjęcia  klas i wychowawców.

Dobry nastrój i wesołą atmosferę wśród obecnych wzmocniła również kabaretowa scenka rodzajowa pt. „Po wywiadówce”.

Artystyczną część akademii zakończył wzruszający występ Oliwii Kotary z kl. 5ŻHO5, która zaśpiewała piosenkę pt.”Stay” Rihanny.

Następnie, wychowawcy wręczyli absolwentom świadectwa ukończenia technikum.

Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym!

 

Skip to content