AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Rekrutacja do projektu – „Czas na staż”

06MAJ

Szanowni uczniowie i uczennice Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach

Rozpoczynamy rekrutację na staże uczniowskie w ramach projektu „Czas na staż” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 priorytet: FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji; działanie: 6.3 Kształcenie zawodowe ; typ: Staże uczniowskie w kształceniu zawodowym.

Numer wniosku: FESL.06.03-IZ.01-0039/23-003

Rekrutacja obejmuje nabór uczniów i uczennic na odbycie stażu uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024.

Liczba miejsc – 42

Staże zawodowe będą realizowane w lipcu i sierpniu 2024 r., w wymiarze 160 godzin.

Po zakończeniu stażu uczniowskiego, uczestnik/uczestniczka ma możliwość ubiegania się o stypendium stażowe w kwocie 3 596,80 zł brutto oraz o zwrot kosztów dojazdów na staż uczniowski zgodnie z zapisami Umowy o staż.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i skorzystania z udziału w projekcie. Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 16 maja 2024 roku.

Dokumenty do wydruku i w wersji edytowalnej znajdziesz na:

stronie internetowej szkoły: https://ckziu-myslowice.pl/projekty-ue/

oraz w mediach społecznościowych  https://www.facebook.com/profile.php?id=100057276655924

 

Skip to content