AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Bankowość dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL

22STY

Ekonomiści z klasy 5 ELEk5 złapali finansowego BAKCYLA 😊 uczestnicząc w Projekcie „Bankowość dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL”, przygotowanym przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości. Celem projektu jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży, wzrost ich wiedzy z zakresu ekonomii i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz umiejętności korzystania z usług finansowych przy zaangażowaniu sektora bankowego. Podczas zajęć specjalizacyjnych z przedmiotu Bankowość, uczniowie brali udział w lekcjach o finansach: Edukacja – oszczędzanie i inwestowanie, Praca w banku- zawodowe studium przypadku, Cyberbezpieczeństwo. Formuła lekcji to wykład interaktywny z wykorzystaniem prezentacji Power Point, ćwiczeń, gier dydaktycznych i filmików edukacyjnych.

Skip to content