AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE UCZNIÓW CKZiU

15LIS

W miniony weekend uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach pod opieką nauczycieli wyruszyli do Hiszpanii na miesięczne staże zawodowe realizowane na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

CKZiU po raz kolejny pozyskało środki w wysokości  85 882 euro, w ramach których 30 uczniów realizuje swoje staże w hiszpańskiej Granadzie. Od poniedziałku 13 listopada poznają realia pracy w swoich zawodach u hiszpańskich przedsiębiorców.

Głównym celem projektu jest wsparcie uczniów w nauce danego zawodu i poznanie języka obcego branżowego. Tego rodzaju doświadczenia zwiększą szanse młodzieży na znalezienie pracy po zakończonym procesie edukacji dzięki nabytym umiejętnościom komunikowania się w środowisku pracy innym niż polskie. Doświadczenie i umiejętności zawodowe zdobyte za granicą zostaną potwierdzone stosownym certyfikatem oraz dokumentem Europass – Mobilność.

Warto też wspomnieć, że uczestnictwo w stażu zawodowym jest doskonałą okazją do poznania nowych ludzi, zobaczenia ciekawych miejsc oraz poznania kultury i historii, a także tradycyjnych smaków kuchni hiszpańskiej. Miesięczny pobyt w innym kraju będzie też okazją do ćwiczenia w praktyce otwartości, akceptacji i tolerancji wobec osób i zjawisk w nowym środowisku i odmiennej kulturze.

 Bieżące relacje z pobytu uczniów w Granadzie można obserwować na profilu „Granada Ckziu-Mysłowice” na Facebooku.

Skip to content