AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Spalarnia odpadów w Dąbrowie Górniczej

26PAŹ

W ramach innowacji:” Gospodarka odpadami i recycling” młodzież z klasy 5ELEK5 zwiedzała  spalarnię odpadów niebezpiecznych w Dąbrowie Górniczej.

Uczniowie i uczennice  zostali zapoznani z regulacjami prawnymi obowiązującymi przy odzysku surowców oraz historią i rozbudową spalarni. Uczestnicy wycieczki zobaczyli , jakie wytyczne obowiązują przy  przyjęciu, transporcie i składowaniu surowców wtórnych , które później trafiają do najnowocześniejszego pieca służącego do spalania odpadów niebezpiecznych  w Polsce. Logistycy i ekonomiści dowiedzieli się,  w jaki sposób badane są próbki poszczególnych frakcji w laboratorium oraz jakie maszyny i urządzenia służą do tego procesu. Widzieli także centrum  monitorowania, które przez całą dobę kontroluje procesy spalania, dostaw oraz pracy pieca.

Podsumowanie wycieczki nastąpiło  w sali konferencyjnej, gdy uczniowie  zadawali pracownikom pytania na temat funkcjonowania spalarni i szczegółów ich pracy.

Zwiedzanie spalarni  było doskonałą okazją do zobaczenia  w jak bezpieczny i czysty sposób odbywa się przekształcanie odpadów komunalnych.

Skip to content