AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Historycznie w bibliotece.

25PAŹ
Spotkanie z kolekcjonerem broni historycznej panem Zbigniewem Kościanem – pracownikiem Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
24 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Filii nr 11 w Mysłowicach odbyły się warsztaty historyczne: „Broń palna w okresie Powstania Styczniowego” poprowadzone przez kolekcjonera broni pana Zbigniewa Kościana – pracownika Centralnego Muzeum Pożarnictwa z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 3 I5 oraz 3 SM5 pod opieką pani Olgi Miller oraz pani Moniki Oblong – Zwiór.
Skip to content