AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Podpisanie umowy o współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

09PAŹ

9 października 2023 roku byliśmy świadkami ważnego dla społeczności CKZiU wydarzenia. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Miasto Mysłowie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  Mysłowicach  zawarły trójstronną umowę o długoterminowej współpracy, której celem jest kształcenie uczniów zgodnie z nowoczesnymi technologiami oraz potrzebami rynku pracy. Dokument o współpracy podpisali dr Janusz Michałek – prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i wiceprezes Bartłomiej Kowalski, Dariusz Wójtowicz -Prezydent Miasta Mysłowice i Mateusz Tagoś II Zastępca Rezydenta Miasta oraz Dyrektor CKZiU Tomasz Wybraniec.

Mamy nadzieję, że podpisana dzisiaj umowa  podniesie atrakcyjność naszych zajęć praktycznych poprzez dostęp do najnowszych maszyn, urządzeń i technologii w pracowniach zawodowych oraz zwiększy możliwości udziału uczniów i nauczycieli w kursach i specjalistycznych szkoleniach branżowych.

 

 

 

 

Skip to content