AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

My, Polacy, nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę – apel upamiętniający wybuch II wojny światowej

25WRZ

„My, Polacy, nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę” słowa Józefa Becka, które wygłosił w swoim przemówieniu sejmowym w 1939 roku, stały się motywem przewodnim zorganizowanej przez młodzież i nauczycieli akademii upamiętniającej 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W poniedziałek 18 września br. uczniowie Technikum nr 2 przedstawili montaż historyczno–muzyczny , w którym przypomniano wrześniowe wydarzenia z 1939 r., zapoczątkowane ostrzałem z niemieckiego pancernika Schleswig–Holstein polskiej placówki wojskowej na  Westerplatte, czy zbombardowaniem Wielunia przez Luftwaffe.  W dwa tygodnie później, 17 września 1939 roku,  wschodnią granicę naszego kraju przekroczyli Rosjanie.  Osamotniona Polska nie była w stanie skutecznie przeciwstawić się agresorom. Młodzież zaprezentowała tragiczne losy całego pokolenia Polaków.  Wspomniano o osobach  wywiezionych do obozów koncentracyjnych, obozów zagłady, na  przymusowe roboty do III Rzeszy oraz  zesłanych  na Syberię. Przypomniano ofiary zbrodni katyńskiej i  Polaków, którzy walczyli na frontach II wojny światowej. „Żołnierz nie umiera, żołnierz odchodzi na wieczną wartę(…) Do najważniejszych zadań młodego pokolenia należy kultywowanie pamięci o Tych, którzy swoim życiem dali świadectwo tego jak służyć Polsce, jak ją kochać, jak byś jej wiernym, aby pojęcia Bóg, Honor i Ojczyzna stanowiły największą wartość dla byłych, obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

Apel przygotowały panie B. Szczok – Janota i B. Ziemba.

Skip to content