AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Zebrania z rodzicami 2023/2024

04WRZ

 

KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

I SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023 / 2024

 

 7 IX  2023  (czwartek)

 • 17:00 ul. Mikołowska 44

spotkanie z rodzicami klas I technikum: 1I5, 1SM5, 1ŻO5, 1ŻH5

spotkania z rodzicami klas I szkoły branżowej: 1M3, 1MM3, 1KFW3

 

 • 18:00 ul. Pocztowa 20

spotkanie z rodzicami klas I – V technikum:
1Lek5, 1LEl5, 2ME5, 2LE5, 3ML5, 4 ML5, 5ELEk5

 

 12 IX 2023 (wtorek)

 • 17:00 ul. Mikołowska 44

spotkania z rodzicami klas II – V technikum:

2 I5 – mgr Laura Szarek – sala 26

2 SM5 – mgr Agata Kawka – sala 34

2 ŻO5 – mgr Monika Szczepańska – sala 11b (CKZ, ul. Mikołowska 44a)

2 ŻH5 – mgr Monika Turska  – sala 19 (CKZ, ul. Mikołowska 44a)

3 I5 – dr Olga Miller – sala 21

3 SM5 – mgr inż. Daniel Gadaliński – sala 30

3 ŻO5 – mgr Aleksandra Jankowicz – sala 24

4 I5 – mgr Barbara Falecka – sala 31

4 ŻHO5 – mgr Katarzyna Depta – sala 16

4 SM5 – mgr Kamila Klein – sala 33

5I5 – mgr inż. Krzysztof  Krauzowicz – sala 29

5 ŻHO5 – mgr Anna Ciach – sala 25

5 SM5 – mgr Agnieszka Szyndler – sala 32

 • 17:00 ul. Mikołowska 44

spotkania z rodzicami klas II – III szkoły branżowej:

2 M3 – mgr Janusz Czachor – sala 3b (CKZ, ul. Mikołowska 44a)

2 MM3 – mgr Aleksandra Zawalska – sala 23

2 KFW3 – mgr Monika Oblong – Zwiór – sala 22

3 KFW3- mgr Anna Wybraniec – sala 28

3 MM3 – mgr Sabina Magdziorz – sala 7

 

 12 IX 2023  (wtorek)

 • 18:00 ul. Mikołowska 44

spotkanie Rady Rodziców – sala 15

 

 14 IX  2023 (czwartek)

 • konferencja RP   17:00

 

  26 X  2023  (czwartek)

 • wywiadówki dla rodziców I – IV

(szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie)

 

  23 XI 2023  (czwartek)  – zapoznanie z ocenami proponowanymi

 • wywiadówki dla kl. V:  5I5, 5SM5, 5ŻHO5, 5ELEk5 – godz. 17:00

 

  12 XII  2023  (wtorek)

 • konferencja klasyfikacyjna RP dla kl. V :
  5I5, 5SM5, 5ŻHO5, 5ELEk5  – godz. 17:00

 

  4 I  2024  (czwartek) – zapoznanie z ocenami proponowanymi

 • wywiadówki dla rodziców klas I – IV po szkole podstawowej

(szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie)

 

  23 I 2024  (wtorek)

 • konferencja klasyfikacyjna RP I – IV godz.  17:00

 

  20 II  2024  (wtorek)

 • konferencja RP – podsumowanie  półrocza    17:00

 

  21 III  2024 (czwartek)

 • wywiadówki dla rodziców klas I – IV

(szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie)

 

  4 IV 2023  (czwartek)  – zapoznanie z ocenami proponowanymi

 • wywiadówki dla kl. IV:  5I5, 5SM5, 5ŻHO5, 5ELEk5 – godz. 17:00

 

  23 IV 2024  (wtorek)

 • konferencja klasyfikacyjna RP dla kl. V :
  5I5, 5SM5, 5ŻHO5, 5ELEk5  – godz. 17:00

 

  28 V 2024  (czwartek)   – zapoznanie z ocenami proponowanymi

 • wywiadówki dla rodziców klas I – IV

(szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie)

 

   17 VI 2024 (poniedziałek)

 • konferencja klasyfikacyjna RP klas I – IV godz.17:00

 

   26 VIII 2024 (poniedziałek)

 • konferencja RP – podsumowanie roku szkolnego 2023/2024   14:00

 

   30 VIII 2024 (piątek)

 • konferencja RP – zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych 10:00

 

Pozostałe spotkania zespołów nauczycieli poszczególnych placówek organizują wicedyrektorzy według zaistniałych potrzeb.

Pozostałe spotkania z rodzicami wychowawcy organizują według zaistniałych potrzeb.

Skip to content