AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

29SIE

4 września 2023 r. ul. Pocztowa 20


Godz. 800  spotkania z wychowawcami w klasach:

2 ME5 (technik mechanik/technik elektryk) – s.30

2 LE5 (technik logistyk/technik ekonomista) – s.38

3 ML5 (technik mechanik/technik logistyk) – s.21

4 ML5 (technik mechanik/technik logistyk) – s.11

5 ELEk5 (technik elektryk/technik logistyk/technik ekonomista) – s.10


Godz. 900 wszystkie klasy pierwsze spotkanie z dyrektorem na auli szkolnej, następnie spotkania z wychowawcami w klasach:

1 LEl5  (technik logistyk /technik elektryk) – s.27

1 LEk5  (technik logistyk/technik ekonomista) – s.20


 

4 września 2023 r. ul. Mikołowska 44


 Godz. 800 klasy II,  III, IV, V Technikum nr 1 spotkania z wychowawcami w klasach:

2 I5 (technik informatyk) – s.26

2 SM5 (technik pojazdów samochodowych/technik mechatronik)- s.31

2 ŻO5 (technik żywienia i usług gastronomicznych/technik organizacji turystyki) – s.24

2 ŻH5 (technik żywienia i usług gastronomicznych/technik hotelarstwa)- s. 17

3 I5 (technik informatyk) – s.21

3 SM5 (technik pojazdów samochodowych/technik mechatronik) –s.16

3 ŻO5 (technik żywienia i usług gastronomicznych/technik organizacji turystyki) – s.23

4 SM5 (technik pojazdów samochodowych/technik mechatronik) –  s.33

4 I5 (technik informatyk) – s.32

4 ŻHO5 (technik żywienia i usług gastronomicznych /technik hotelarstwa /technik organizacji turystyki) – s.34

5 I5 (technik informatyk) – s.29

5 SM5 (technik mechanik pojazdów samochodowych/ technik mechatronik) – s.22

5 ŻHO5 (technik żywienia i usług gastronomicznych /technik hotelarstwa /technik organizacji turystyki) – s.25


4 września 2023 r. ul. Mikołowska 44a


 Godz. 800 klasy  II i III Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 spotkania z wychowawcami w klasach:

2 M3 (mechanik pojazdów samochodowych/monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)- s. 2b – CKZ

2 MM3 (mechanik pojazdów samochodowych/monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)- s. 3b – CKZ

2 KFW3 (kucharz/fryzjer/wielozawodowi) – s. 19 CKZ

3 MM3 (mechanik pojazdów samochodowych/monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)- s. 24b CKZ

3 KFW3 (kucharz fryzjer/wielozawodowi)- s. 7 CKZ


Godz. 1000 klasy I Technikum nr 1 – spotkanie z dyrektorem w sali nr 15, następnie spotkania z wychowawcami w klasach:

1 ŻO5 (technik żywienia i usług gastronomicznych/technik organizacji turystyki) – s. 21

1 ŻH5 (technik żywienia i usług gastronomicznych/technik hotelarstwa)- s. 23


Godz. 1100 klasy I Technikum nr 1 – spotkanie z dyrektorem w sali numer 15, następnie spotkania z wychowawcami w klasach:

1 SM5 (technik pojazdów samochodowych/technik mechatronik)- s.32

1 I5 (technik informatyk) – s.31


Godz. 1200 klasy I Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 – spotkanie z dyrektorem w sali nr 15, następnie spotkania z wychowawcami w klasach:

1 M3 (mechanik pojazdów samochodowych) – s.16

1 MM3 (mechanik monter maszyn i urządzeń/monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie) – s. 17

1 KFW3 (kucharz/fryzjer/wielozawodowi) – s. 24

 

 

 

Skip to content