CKZiU NAJLEPSZY WYBÓR NAUKA & ZABAWA STYPENDIA I GWARANCJA PRACY

KURSY ZAWODOWE

Kurs spawacza

KURS SPAWACZA

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach organizuje
kursy spawacza w następujących metodach:

  • MAG (135) – spawania blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych;
  • elektroda otulona (111) – spawania blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych;
  • TIG (141) – spawania blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych;
  • gazowa (311) – spawania blach i rur ze stali ferrytycznych.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są w ośrodku szkoleniowym
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 44 a.

Pracownia technik spawalniczych posiada na w/w metody Atest Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach.

Zajęcia odbywają się 2 – 3 razy w tygodniu (również w soboty) – wg harmonogramu kursu i są zakończone egzaminem. Czas trwania kursu – około 3 miesiące. Koszt kursu 1400,00 zł. Po zaliczonym egzaminie kursant otrzymuje Certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach wraz z Książką Spawacza.

Zgłoszenia na kurs przyjmuje sekretariat Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach, ul. Mikołowska 44 a – osobiście lub telefonicznie pod numerem 533 341 502.
Po skompletowaniu grupy (10 – 12 osób) ustalany jest harmonogram kursu oraz powiadamia się zainteresowanych o terminie rozpoczęcia kursu.

 

Wymagania stawiane kandydatom (kursy podstawowe):

  • ukończone 18 lat;
  • wykształcenie co najmniej podstawowe.

 

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty;
  • ostatnie świadectwo ukończenia szkoły;
  • wypełniony kwestionariusz osobowy;
  • zaświadczenie lekarskie z medycyny pracy o zdolności do uczestnictwa w kursie spawacza (dostarczyć na pierwszym spotkaniu organizacyjnym).

 

Kontakt:

Tel. 533 341 502

e-mail: sekretariatckp@ckziu-myslowice.pl

Skip to content