CKZiU NAJLEPSZY WYBÓR NAUKA & ZABAWA STYPENDIA I GWARANCJA PRACY

KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjne Kurs Zawodowy A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach prowadzi kształcenie dorosłych w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ), na których można zdobyć poszukiwane na rynku kwalifikacje zawodowe.

W roku szkolnym 2016/2017 w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych rozpoczęło się kształcenie w następujących kwalifikacjach:

  • 19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich;
  • 19 Obsługa obrabiarek skrawających.

Szkolenie jest prowadzone w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych przeprowadzanych
w  Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach.

Cykl szkolenia kończy się egzaminem przeprowadzanym zgodnie z procedurami opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Po zdaniu którego kursant

otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie. Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania tytułu technika.

Kształcenie w ramach KKZ-tów jest całkowicie bezpłatne, jedynym kosztem jest opłata za zaświadczenie lekarskie o przydatności do kształcenia w danej kwalifikacji, którą ponosi uczestnik kursu.

Uczestnikiem kursu może być osoba spełniająca n/w wymagania:

  • pełnoletniość (wymagany dokument – dowód osobisty);
  • ukończenie kształcenia minimum na szkole typu gimnazjum (wymagany dokument – świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, technikum, liceum lub gimnazjum);
  • brak przeciwskazań do kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji – zaświadczenie lekarskie o przydatności do kształcenia w danej kwalifikacji.

Czas trwania kursu (w zależności od kwalifikacji) – od 10 do 15 miesięcy.

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy prowadzić kształcenie dorosłych w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w następujących kwalifikacjach:

  • A.19  Wykonywanie zabiegów fryzjerskich;
  • M.19  Obsługa obrabiarek skrawających;
  • M.18  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
  • M.12  Diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Zachęcamy do uczestnictwa w naszych kursach.

Skip to content