AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w CKZIU.

02MAR

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzonym co roku 1 marca, w Placówce nr 2 CKZiU młodzież uczestniczyła w apelu poświęconym żołnierzom Armii Krajowej.  Dzień ten został ustanowiony w 2011 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jako wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo  męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych oraz za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Uczniowie Centrum, zgodnie z tą ideą, zaangażowali się w przywrócenie pamięci o żołnierzach antykomunistycznego podziemia. Przygotowali dla społeczności szkolnej montaż słowno-muzyczny, przybliżający historię bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski. Posiłkując się bogatą ofertą Instytutu Pamięci Narodowej zaprezentowali sylwetki m.in. Danuty Siedzikówny Inki, Witolda Pileckiego oraz Feliksa Salmanowicza Zagończyka. Ci niepopularni w Polsce Ludowej bohaterowie, pogardliwie nazywani przez propagandę ówczesnej władzy:  zaplutymi karłami reakcji, dzisiaj otrzymali miano nieugiętych bojowników i rycerzy bez skazy.

Skip to content