AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Znani mysłowiczanie…, czyli opowieść o życiu i działalności Augusta i Antoniego Hlondów

19GRU

Jak co roku młodzież CKZiU w Mysłowicach włączyła się do akcji „Szkoła pamięta”, inicjowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W ostatnich dniach października przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem oraz uczniowie klasy II I 5 z wychowawcą udali się na cmentarz przy ulicy Mikołowskiej. Porządkowali groby, zapalili znicze i wspominali osoby ważne dla społeczności lokalnej.

14.12.2023 r. Tomasz Wrona- historyk i regionalista,  laureat Nagrody im. Wojciecha Korfantego przybliżył uczniom naszego Centrum biografię  Augusta i Antoniego Hlondów.

Prelegent przedstawił sytuację rodzinną braci (pochodzili z biednej rodziny), omówił lata nauki w szkole prowadzonej przez Zgromadzenie Salezjańskie oraz studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Zwrócił uwagę na posługę duszpasterską ks. Augusta Hlonda w domach salezjańskich w Oświęcimiu, Krakowie, Przemyślu i Lwowie, a także ważną znajomość z kard. Achille Rattim. To właśnie przyszły papież Pius XI w 1919 r. w Wiedniu, w drodze do Polski, która po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość, spotkał ks. Hlonda, prowincjała salezjańskiej inspektorii niemiecko-austriackiej. W 1922 roku Achille Ratti, już jako papież Pius XI mianował Augusta Hlonda administratorem  apostolskim w Katowicach dla ziem śląskich przyznanych Polsce po powstaniach śląskich i plebiscycie, który został przeprowadzony 20 marca 1921 r. Pod koniec 1925 r., po utworzeniu diecezji katowickiej, bp August Hlond został konsekrowany na biskupa diecezjalnego.

24 czerwca 1926 otrzymał arcybiskupstwo gnieźnieńskie i poznańskie z tytułem Prymasa Polski, a w rok później abp August Hlond został przez Stolicę Apostolską ogłoszony kardynałem Kościoła katolickiego. W swojej pracy duszpasterskiej wiele uwagi poświęcał formacji duchowieństwa i rozwojowi wiary wśród mieszkańców Polski oraz opiece duszpasterskiej nad polską emigracją. Podczas konklawe w 1939 roku był uważany za jednego z najpoważniejszych kandydatów na papieża.

Po 17 września 1939 roku, wraz z rządem polskim wyjechał do Rumunii, gdzie otrzymał propozycję mianowania prezydentem Rzeczypospolitej, a następnie premierem. Obie propozycje odrzucił i wyjechał do Rzymu, a następnie do Lourdes. W 1942 roku aresztowany przez Niemców nie chciał z nimi współpracować. W 1944 został uwolniony przez Amerykanów, a następnie, tuż po wojnie, powrócił do Polski, posiadając od papieża specjalne pełnomocnictwa. Zajął się organizacją duszpasterstwa na terenach Ziem Odzyskanych. Przygotował też wielki program odnowy duchowej Polaków oraz zawierzenia narodu Matce Bożej, co przez lata realizował jego następca, prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński.

Niewygodny dla władz komunistycznych, został najprawdopodobniej otruty przez służby bezpieczeństwa w 1948 roku. Został pochowany w Warszawie.

Drugi z braci, Antoni, młodszy od Augusta o 3 lata, w początkowym okresie życia dzielił swoje losy z bratem Augustem. Pojechał z nim do Włoch, by się uczyć, wstąpił do salezjan. Został wyświęcony na księdza. Obdarzony wyjątkowym talentem muzycznym ukończył szkołę muzyczną w Ratyzbonie. Prowadził chóry i orkiestry dęte, ale przede wszystkim komponował muzykę do pieśni kościelnych. Jego dorobek kompozytorski, obejmujący pieśni liturgiczne, msze i preludia, stanowi blisko 4000 utworów. Ze względu na dużą popularność swojej twórczości Antonii nie posługiwał się rodzinnym nazwiskiem, które pozostawił dla brata Augusta – Prymasa Polski. Podpisywał swoje otwory Antoni Chlondowski.

W czasie swojego pobytu w Przemyślu założył szkołę organistowską. Był odnowicielem i reformatorem muzyki kościelnej. W latach 1925-1930 był prowincjałem polskiej prowincji salezjańskiej. Był też proboszczem parafii NSPJ w Warszawie. W czasie wojny ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem. Pod koniec życia osiadł w Czerwińsku nad Wisłą, gdzie zmarł w 1963 roku.

Akcja „Szkoła pamięta” służy temu, aby nieznane szerzej biografie zasłużonych ludziom i ojczyźnie postaci,  przybliżać także młodzieży.

Prelekcję regionalisty Tomasza Wrony dopełniła prezentacja wzbogacona o fotografie z rodzinnych albumów, kserokopie unikatowych dokumentów.

Spotkanie, które  było okazją, by poznać życie i działalność Augusta i Antoniego Hlondów, pozostanie w  pamięci młodzieży  i stanie się impulsem do zgłębiania historii lokalnej.

Prelekcja została zorganizowana z inicjatywy p. Anny Ciach oraz p. Olgi Miller

Skip to content