AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

„Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2023”

15GRU

W dniach od 6.12 do 14 12.br. uczniowie klas 4-tych Technikum (4I5, 4 SM5, 4ŻHO5, 4ML5) oraz uczniowie klas 5-tych (5 ELEK5, 5 I5, 5 SM5, 5 ŻHO5) wzięli udział w ogólnopolskim Programie edukacyjnym skierowanym do uczniów szkół średnich „Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2023” realizowanym przez Federację Stowarzyszenie Naukowo-Technicznych NOT. Głównym celem projektu było upowszechnianie, w formie kursów on-line, wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy. Poprowadzili je specjaliści i praktycy z PIP, ZUS, PSP, UDT,WUG,GDOŚ.

Skip to content