AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2023

24LIS

„Przedsiębiorczość nie jest ani nauką, ani sztuką. Jest praktyką”– ta myśl Petera Druckera przyświecała organizatorom tegorocznego Tygodnia Przedsiębiorczości, który odbywał się w dn. 13 – 17 listopada w naszej szkole. W ramach wydarzenia uczennice
i uczniowie mogli wysłuchać ciekawych prelekcji, a także  wziąć udział w prowadzonych przez zaproszonych gości warsztatach, mających na celu lepiej przygotować młodych ludzi do świadomego podejmowania decyzji edukacyjnych, zawodowych oraz ekonomicznych. Uczniowie  zostali zapoznani  z przysługującymi im prawami konsumenta oraz zasadami korzystania z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumenta w Mysłowicach. Zdobyli również informacje na temat zakresu usług oferowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach. Osoby zainteresowane zatrudnieniem w branży transportowej miały możliwość poznać wymagania na stanowisku kierowcy zawodowego podczas spotkania z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej oraz w trakcie wycieczki do firmy transportowej „Transgór” w Mysłowicach. Dużym zainteresowaniem uczniów kształcących się w zawodach technicznych cieszył się mini wykład pracownika naukowego Politechniki Śląskiej na temat kontroli jakości usług oraz prelekcja menedżera restauracji „Dwór Bismarcka” w Mysłowicach dotycząca prowadzenia własnej działalności gastronomicznej skierowana do przyszłych kucharzy i szefów kuchni.

Zasady prowadzenia firmy księgowej w ciekawy i przystępny sposób przybliżył przyszłym ekonomistom właściciel jednego z mysłowickich biur rachunkowych. W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zaplanowano również spotkanie z przedstawicielem banku Pekao Bank Polski

Spotkania jak co roku cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, o czym świadczą liczne pytania zadawane podczas warsztatów i prelekcji.

Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi  w wydarzeniach Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i biznesu oraz uzyskali praktyczne informacje, ułatwiające odnalezienie się na rynku pracy. Natomiast kontakt
z przedsiębiorcami pozwolił wzmocnić wśród przyszłych pracowników postawę aktywną, twórczą: młodzi będą dostrzegać swoje szanse i wykorzystywać je.

Koordynacją Tygodnia Przedsiębiorczości w naszym Centrum zajęli się nauczyciele: p. Marcin Szwajcok, p. Magdalena Ślusarczyk–Puchałka, a także p. Karina Krawczyk oraz p. Joanna Sobota.

Skip to content