AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać I. Paderewski.

23PAŹ

13 października 2023 r.  w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.
W tym gronie 462 laureatów znaleźli  się uczniowie naszego Centrum: Nikola Palka (kl.2LE5) i Mateusz Górecki (kl.3I5), którzy zostali wyróżnieni za swoje osiągnięcia edukacyjne  w roku szkolnym 2022/2023. Stypendium Prezesa Rady Ministrów to nagroda dla uczniów, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre. Gratulujemy tak prestiżowej nagrody i mamy nadzieję, że w bieżącym roku szkolnym również znajdą się wśród nas uczniowie zasługujący na takie wyróżnienie.

Skip to content