AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Wycieczka do Firmy Elgór + Hansen S.A. w Chorzowie

12PAŹ

W dniu 10.10.2023 grupa mechatroników z kl. 3 SM5/TMR wraz z nauczycielką przedmiotów zawodowych, p. mgr inż. Jadwigą Balicką, uczestniczyła w wycieczce programowej do Firmy Elgór + Hansen S.A. w Chorzowie. W zakładzie produkującym urządzenia elektroniczne i elektryczne dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu, młodzież zwiedziła halę produkującą szafy sterownicze oraz obserwowała montaż specjalistycznej aparatury rozdzielczo – sterowniczej w obudowach szafowych.

Przyszli mechatronicy zobaczyli automatyczny montaż elementów elektronicznych do płytek drukowanych. Dowiedzieli się, że proces ten odbywa się poprzez sterowanie urządzeń wykonawczych pracujących zgodnie z programami wprowadzonymi do sterowników logicznych. Niektórzy z uczniów byli zaskoczeni, że mimo automatycznej technologii, w zakładzie przeprowadza się szczegółową, stałą kontrolę techniczną montażu elementów o małych wymiarach. Jej celem jest wysyłka do odbiorcy urządzenia całkowicie sprawnego.

Firma Elgór + Hansen S.A. w Chorzowie to zakład o dużym potencjale rozwojowym. Śledząc prezentację multimedialną, młodzież poznała plany inwestycyjne przedsiębiorstwa związane z wykorzystaniem energii odnawialnej w postaci elektrowni fotowoltaicznych. Innowacyjność oraz stosowane w produkcji technologie sprawiają, że jest to atrakcyjne miejsce na rynku pracy w naszym regionie.

Podczas tej praktycznej lekcji zawodu uczniowie zdobyli wiedzę praktyczną z zakresu montażu urządzeń elektrycznych, układów i urządzeń elektronicznych oraz metod ich naprawy i konserwacji. Zwiedzanie hal produkcyjnych było doskonałą okazją do poznania gałęzi przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego, rozwijających się w województwie śląskim.

Skip to content