AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Maturzyści CKZiU w Miejscu Pamięci KL Auschwitz-Birkenau

29WRZ

27 września br. uczennice i uczniowie klas maturalnych w ramach projektu: Bezpłatne pobyty studyjne dla polskich uczniów odwiedzili Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Podzieleni na grupy maturzyści, oprowadzani przez wyjątkowych przewodników – p. Jacka Palucha i p. Marka Bzdułę, poznali dramatyczną przeszłość największego cmentarza świata.

Na dziedzińcu bloku 11 przed Ścianą Śmierci młodzież złożyła kwiaty i zapaliła znicz. Minutą ciszy została uczczona pamięć tych, którzy zginęli w KL Auschwitz-Birkenau.

Uzupełnieniem wizyty były warsztaty pt.”Jednostka wobec rzeczywistości obozowej”, które przeprowadzili edukatorzy Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Podczas zajęć młodzież pracowała w grupach w oparciu o wybrane materiały  źródłowe oraz relacje świadków. Celem warsztatów była pogłębiona refleksja o różnych aspektach świata obozu,  o człowieku, który znalazł się w tej rzeczywistości oraz o indywidualnym wymiarze tragedii Auschwitz, na który składają się emocje i dylematy wewnętrzne więźniów.

„Edukacja w Miejscu Pamięci to nie tylko lekcja historii. Przejście przez autentyczny poobozowy teren to bowiem czas niezwykle ważnej refleksji. Właśnie w Auschwitz najpełniej można zmierzyć się z najważniejszymi pytaniami o człowieka, o społeczeństwo, o skutki pogardy, nienawiści, czy antysemityzmu” – powiedział podczas 26.Marszu Żywych dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński.

Na uwagę zasługuje wyjątkowo dojrzała postawa młodzieży CKZiU, na którą zwrócili uwagę przewodnicy muzeum. Maturzyści wykazali się wrażliwością, empatią oraz wiedzą, która została dopełniona podczas tej wyjątkowej lekcji historii i języka polskiego.

Podsumowując, warto zacytować słowa George’a Santayany: „Kto nie pamięta historii skazany jest na jej ponowne przeżycie”.

Kompetentne, pełne taktu i budzące wrażliwość przeprowadzenie młodzieży przez trudne, lecz jakże potrzebne społecznie tematy, jest niewątpliwą zasługą wychowawców oraz  nauczycieli  polonistów , historyków, którzy zaangażowali się w organizację wizyty.

Skip to content