AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

XII edycja Narodowego Czytania w CKZiU

12WRZ

Już po raz kolejny uczniowie i nauczyciele Centrum włączyli się do akcji Narodowe Czytanie, które organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku . Przedsięwzięcie to propaguje znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. Głównym celem Narodowego Czytania jest promocja czytelnictwa, jako podstawowej formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł polskiej literatury oraz wzmacnianie kulturowej i narodowej wspólnoty Polaków.

W tym roku wraz Parą Prezydencką przypomnieliśmy sobie zaczarowany świat Kresów wykreowany w powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. W swym dziele autorka odmalowała rodzinną, nadniemeńską  panoramę, przybliżyła folklor i szlacheckie zwyczaje tej okolicy, ale nade wszystko przypomniała historię Rzeczpospolitej, w szczególności tematykę powstania styczniowego.  Doskonale oddane przeżycia, emocje i dylematy ówczesnych Polaków, zapewne staną się dla nas inspiracją do pogłębionej refleksji.

W obu placówkach CKZiU w Mysłowicach młodzież pod kierunkiem nauczycieli i bibliotekarzy  wykonała gazetki okolicznościowe.  Na lekcjach języka polskiego uczniowie zapoznali się z historią tego wyjątkowego, ogólnonarodowego przedsięwzięcia.

11 września uczniowie, w przygotowanym w auli  saloniku literackim, mieli możliwość przypomnieć sobie najważniejsze fakty z biografii  Elizy Orzeszkowej. Zebrana młodzież obejrzała prezentację multimedialną  dotycząca istoty akcji. Następnie uczniowie obejrzeli film poświęcony postaci pisarki. Główną częścią spotkania było odczytanie fragmentów „Nad Niemnem”.   Dla chętnych zostało zorganizowane wyjście do Biblioteki Miejskiej w Mysłowicach, by tam wziąć udział w przedsięwzięciu. Wszyscy uczestnicy  wydarzenia mogli także otrzymać okolicznościowy stempel z tegorocznej edycji Narodowego Czytania.

Skip to content