AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Dobry start z PGG

05WRZ

Dyrekcja CKZIU wraz z Polską Grupą Górniczą S.A. w dniu 12 września 2023 r. godz. 17:00 w budynku CKZiU przy ulicy Mikołowskiej 44 zaprasza na spotkanie promocyjne programu stypendialnego skierowanego do uczniów Naszej szkoły, rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2023/2024. Tegoroczny program zawiera wyższe miesięczne stawki stypendium i specjalne korzyści dla uczniów, którzy zdecydowali się na naukę na kierunkach górniczych. Tak jak w poprzednich programach znajdują się w nim również nagrody roczne i nagroda na zakończenie szkoły.

Korzyści finansowe z przystąpienia do programu:

Miesięczne stypendium:

400 zł netto na miesiąc – dla ucznia w technikum lub w szkole branżowej na kierunku górniczym,

300 zł netto na miesiąc – dla ucznia w technikum lub w szkole branżowej na kierunku przydatnym w górnictwie.

Nagroda roczna:

1 500 zł netto – dla ucznia na kierunku górniczym,

1 200 zł netto – dla ucznia na kierunku przydatnym w górnictwie.

Nagroda na zakończenie szkoły:

5.000 zł netto.

Gwarancja zatrudnienia na podstawie umowy stypendialnej.

Szczegóły i korzyści programu stypendialnego PGG są określone w module DLA UCZNIA naszej strony Akademia PGG: https://akademia.pgg.pl/dla-ucznia-szkoly-branzowe.html

Nowością w tegorocznym programie stypendialnym jest sposób inicjowania umowy stypendialnej dla osób zdecydowanych na jej podpisanie. W wymienionym powyżej module w Ścieżce aplikacji do programu stypendialnego PGG, uczeń wypełnia elektroniczny formularzdo którego wpisuje potrzebne dane do umowy. Na ich podstawie umowa zostanie przygotowana przez koordynatorów na kopalni, z którą Państwa szkoła współpracuje. Do modułu DLA UCZNIA na stronie Akademii PGG można również dotrzeć poprzez kod QR zawarty w załączonym plakacie.

Akcja zawierania umów będzie zakończona do końca września.

Myślisz o swojej przyszłości?

Wybierz zawód, który da Ci wiedzę, umiejętności i zagwarantuje prestiżową markę zawodową. Współczesny pracownik kopalni to osoba, która ma możliwość pracy w oparciu o najnowocześniejsze technologie i pracuje na zaawansowanych technicznie maszynach i urządzeniach.

 

Skip to content