AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Komunikat dla maturzystów 2023

01LIP

Komunikat dla maturzystów

7 lipca br. pomiędzy godz. 08:00 a 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Świadectwa dojrzałości będą wydawane w budynku Centrum przy ulicy Mikołowskiej 44 – 7 lipca od godziny 1230 do 153010 i 11 lipca od godziny 1000 do 1400 .

Przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.

W przypadku braku możliwości odbioru świadectwa maturalnego w podanym terminie, należy to uczynić w innym dniu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Centrum.

Świadectwa mogą być odebrane osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia do odbioru – druk i procedura upoważnienia do odbioru świadectwa maturalnego znajdują się na stronie internetowej Centrum (https://ckziu-myslowice.pl/matura/dla-maturzystow).

Upoważnienie do odbioru matury 2023

Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek, godz. 900); część ustna – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora Centrum oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym najpóźniej do 14 lipca br. (t.j. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników / druki oświadczeń będą dostępne w sekretariacie)

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

DO ZOBACZENIA

Skip to content