AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Zakończenie roku szkolnego 2022-2023

23CZE

Drodzy Uczniowie!

Nadeszła chwila, której oczekiwaliście od początku września – dzisiaj kończymy ten szczególny rok szkolny, który był zapewne pełen niespodzianek, wyzwań dla całej naszej społeczności szkolnej. Na szczęście w dobrym zdrowiu, które jest przecież wartością nadrzędną, dotarliśmy do końca roku szkolnego.

           Gratuluję wszystkim Uczniom otrzymującym promocję do następnej klasy. Dziękuję Wam za wielki wysiłek i zaangażowanie w zgłębianie tajników wiedzy, w zdobywanie nowych umiejętności. Gratuluję wyników w nauce oraz sukcesów wielkich i małych. Wiem, że pracowaliście z całych sił, by rozwijać się jak najlepiej.  Odnosiliście sukcesy w wielu dziedzinach, co oznacza, iż Wasz potencjał i możliwości są nieocenione. Jestem przekonany, że w nowym roku szkolnym będziecie kontynuować swój rozwój.

Szanowni Rodzice!

Dziękuję za współpracę, za wszelkie działania wspierające szkołę, za zrozumienie, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły i zaangażowanie. Wszystkim Rodzicom, na czele z Radą Rodziców szkoły, ogromnie dziękuję.

Koleżanki i Koledzy!

              Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły dziękuję za włożony trud, za życzliwość troskę o kształcenie właściwych postaw naszej młodzieży. Dziękuję za podejmowany w codziennej pracy wysiłek, za włożony trud w wychowanie, bezpieczeństwo naszych wychowanków i za dbałość o edukację.  Serdecznie dziękuję za wszelkie inicjatywy, które przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku naszej szkoły w środowisku lokalnym.

Tomasz Wybraniec

Dyrektor CKZiU  w Mysłowicach

Zachęcam do obejrzenia wydarzeń z roku szkolnego 2022/2023:

Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023

 

Skip to content