AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Komunikat dla maturzystów

02LIP

5 lipca br. w godzinach 08:0010:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Świadectwa maturalne będą wydawane 5 lipca od godziny 1200 do 1530, 6 i 7 lipca od godziny 900 do 1500 w budynku Centrum przy ulicy Mikołowskiej 44.

W przypadku braku możliwości odbioru świadectwa maturalnego w podanym terminie, należy to uczynić w innym dniu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Centrum.

Świadectwa mogą być odebrane osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia do odbioru – druk i procedura upoważnienia do odbioru świadectwa maturalnego znajdują się na stronie internetowej Centrum (https://ckziu-myslowice.pl/matura/dla-maturzystow).

Jednocześnie przypominamy, że obecność w szkole wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego COVID-19, tj. zakrycia nosa i ust, zdezynfekowania rąk po wejściu do budynku oraz zachowania odstępów co najmniej 1,5 m.

Przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.

Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: 24 sierpnia 2021 r. (wtorek, godz. 900)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora Centrum w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br. oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym – druki oświadczeń będą dostępne w sekretariacie.

 

DO ZOBACZENIA

Skip to content