SZKOŁA MŁODZIEŻOWA

Oferta kształcenia CKZiU w Mysłowicach rok szkolny 2024/2025

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach w roku szkolnym 2024/2025 oferuje dla absolwentów  szkół podstawowych  kształcenie w następujących zawodach:

Technikum nr 1 (ul. Mikołowska 44):

 1. Technik informatyk 
 2. Technik pojazdów samochodowych  
 3. Technik mechatronik
 4. Technik żywienia i usług gastronomicznych
 5. Technik organizacji turystyki
 6. Technik hotelarstwa

Technikum nr 2 (ul. Pocztowa 20):

 1. Technik elektryk
 2. Technik ekonomista
 3. Technik logistyk

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (ul. Mikołowska 44):

 1. mechanik pojazdów samochodowych
 2. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 3. mechanik – monter maszyn i urządzeń 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 (ul. Mikołowska 44):

 1. kucharz
 2. fryzjer

 

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej punktowane w przebiegu rekrutacji do klas pierwszych szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach

Technikum nr 1

Oddział- kierunek kształcenia

Przedmioty na świadectwie ukończenia

szkoły podstawowej, punktowane w

przebiegu rekrutacji

 technik pojazdów samochodowych

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

technik informatyk

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

technik mechatronik

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

 technik hotelarstwa

1. Język polski

2. Matematyka

3. Geografia

4. Język obcy

 technik organizacji  turystyki

1. Język polski

2. Matematyka

3. Geografia

4. Język obcy

 technik żywienia i usług gastronomicznych

1. Język polski

2. Matematyka

3. Biologia

4. Język obcy

Technikum nr 2

Oddział- kierunek kształcenia

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , punktowane w przebiegu rekrutacji

   
   

technik elektryk

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

 technik ekonomista

1. Język polski

2. Matematyka

3. Geografia

4. Język obcy

technik logistyk

1. Język polski

2. Matematyka

3. Geografia

4. Język obcy

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Walentego Roździeńskiego w Mysłowicach

Oddział- kierunek kształcenia

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , punktowane w przebiegu rekrutacji

mechanik pojazdów samochodowych

1. Język polski

2. Matematyka

3.Informatyka

4. Język obcy

monter zabudowy i robót wykończeniowych  w budownictwie

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

mechanik – monter maszyn i urządzeń

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

Klasa- kierunek kształcenia

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , punktowane w przebiegu rekrutacji

 

fryzjer

 

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

kucharz

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

   
   

 

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów:

a) do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

b) na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2024/2025

c) do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025

 

zal_nr-1-lo-technikum-bs-i-st-2024_2025

zal_nr-2-bs-ii-st-i-szkola-policealna-.2024_2025

zal_nr-3-sp-dorosli-i-lo-dorosli-2024_2025

 

Skip to content