„Europejskie staże zawodowe mysłowickich uczniów – szansą na rynku pracy”

O projekcie

UCZNIOWIE CKZIU  PO RAZ KOLEJNY WYJADĄ NA STAŻE ZAGRANICZNE  DO HISZPANII I WŁOCH 

Zakończył się etap rekrutacji do projektu „Europejskie staże zawodowe mysłowickich uczniów – szansą na rynku pracy” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach w ramach Programu Erasmus+. Z grona wielu chętnych, komisja rekrutacyjna wyłoniła grupę 55 uczniów zakwalifikowanych do bezpośredniego udziału w projekcie oraz grupę rezerwową.

Projekt zagranicznych staży będzie realizowany we współpracy z firmami z Hiszpanii i Włoch. Partnerem hiszpańskim jest MEP Europrojects Granada S.L. z Granady, a partnerem włoskim CULTURA E DINTORINI z miejscowości Martina Franca. Obie instytucje posiadają duże doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów.

Po wakacjach na staż do Hiszpanii wyjedzie grupa 30 uczniów kształcących się w zawodzie informatyka, hotelarza, organizacji turystyki oraz żywienia i usług gastronomicznych. Z kolei w południowych Włoszech swoje praktyki odbywać będą logistycy, ekonomiści, mechatronicy, elektrycy  i technicy pojazdów samochodowych.

To kolejny raz gdy uczniowie CKZiU będą mogli odbyć 4-tygodniowe praktyki zawodowe w zagranicznych firmach. Ogromna szansa by skonfrontować swoją wiedzę i umiejętności zawodowe z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców, ale również możliwość podniesienia swoich kompetencji językowych.

W ramach wyjazdu będą okazje by uczestniczyć w bogatym programie kulturowym, zwiedzić najpiękniejsze miejsca Andaluzji, czy włoskiej Apulii. Miesięczny pobyt za granicą to także okazja do sprawdzenia umiejętności interpersonalnych w nowym środowisku i odmiennej kulturze.

W ramach przygotowań do wyjazdu na staże przewidziano dla uczniów dodatkowe zajęcia języka angielskiego  branżowego oraz kurs języka hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie podstawowym. Odbędą się również zajęcia przygotowania pedagogiczno – psychologicznego i kulturowego.

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER

Plik do pobrania

Skip to content