AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

UCZNIOWIE CKZIU W KWIETNIU WYJADĄ NA STAŻE ZAGRANICZNE DO WALENCJI

06MAR

Kolejna grupa uczniów Centrum już za kilka tygodni wyjedzie na staże zagraniczne do Hiszpanii. Przed feriami zimowymi zakończył się etap rekrutacji do projektu „Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach realizowanego w ramach Programu Erasmus+, na który Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pozyskało środki w wysokości ponad 100 tyś. Euro. Z grona wielu chętnych, komisja rekrutacyjna wyłoniła grupę 30 uczniów zakwalifikowanych do bezpośredniego udziału w projekcie oraz grupę rezerwową.

To kolejny już raz w tym roku szkolnym gdy uczniowie CKZiU będą mogli odbyć 4-tygodniowe praktyki zawodowe w zagranicznych firmach. Ogromna szansa by skonfrontować swoją wiedzę i umiejętności zawodowe z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców, ale również możliwość podniesienia swoich kompetencji językowych.

Tym razem projekt zagranicznych staży będzie realizowany we współpracy z partnerem hiszpańskim European Educational Projects SL z Walencji.

Na staż wyjedzie grupa 30 uczniów kształcących się w naszych technikach w zawodach: informatyka, organizacji turystyki, żywienia i usług gastronomicznych, logistyka,  mechanika, mechatronika, elektryka  i technika pojazdów samochodowych.

W ramach wyjazdu  uczniowie będą uczestniczyć w bogatym programie kulturowym, zwiedzić najpiękniejsze miejsca Walencji, przewidziano również wizytę w Miasteczku Sztuki i Nauki z największym w Europie oceanarium. Miesięczny pobyt za granicą to także okazja do sprawdzenia umiejętności interpersonalnych w nowym środowisku i odmiennej kulturze.

Aktualnie, w ramach przygotowań do wyjazdu, uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach języka angielskiego  branżowego oraz kursie języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym. Odbędą się również zajęcia przygotowania pedagogiczno – psychologicznego i kulturowego.

Skip to content