AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

03MAR

3 marca br. w Placówce nr 2 CKZiU w Mysłowicach Wesołej młodzież podczas uroczystego apelu uczciła pamięć żołnierzy wyklętych – żołnierzy niezłomnych, a wśród nich oddała hołd ostatnim żyjącym. Przygotowując montaż słowno – muzyczny przybliżyła sylwetki tylko nielicznych najwierniejszych obrońców Rzeczypospolitej, skazanych na hańbę, śmierć i wieczne zapomnienie m.in. Zygmunta Szyndzielarza ps. Łupaszka, Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, rotmistrza Witolda Pileckiego, Danutę Siedzikównę ps. Inka, Tadeusza Kuncewicza ps. Podkowa. W oparciu o wykorzystane materiały Instytutu Pamięci Narodowej uczniowie podkreślili, że każdy z nas powinien uświadomić sobie, że dzięki niezłomnej postawie patriotycznej i przywiązaniu do tradycji niepodległościowej Ci wyklęci nigdy nie wyrzekli się Polski, walcząc o jej wolność.

Skip to content