AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Fake newsy. Jak je rozpoznać i jak walczyć z dezinformacją? Warsztaty dla uczniów kl.4TI5

02MAR

1.03.2023r.  uczniowie kl.4I5 na lekcji  wiedzy o społeczeństwie uczestniczyli w warsztatach  z edukacji medialnej. Pani  Sara Smyczek Gołębiewska – prezes Stowarzyszenia Analityków  Mediów Elektronicznych, przedstawiła   młodzieży  mechanizmy  działania mediów oraz środki manipulacji informacjami. Uczniowie i uczennice poznali  6 reguł wywierania wpływu Roberta Cialdiniego (m.in. wzajemność, zaangażowanie i konsekwencja, społeczny dowód słuszności) oraz zasady  świadomego korzystania z mediów. W drugiej części spotkania  uczestnicy próbowali określić,  czego najczęściej dotyczą fake newsy oraz  wspólnie analizowali ich treść i formę. Zastanawiano się, jak weryfikować informacje publikowane  w mediach oraz w Internecie. Jest to ważne zagadnienie, bo środki masowego przekazu  nie tylko dostarczają  wiedzy, ale także wpływają na  świadomość i postrzeganie siebie, świata, innych ludzi, a w dalszej kolejności – na nasze decyzje, postawy, wartości, sposoby postępowania itp.

Warsztaty były bardzo wartościowe, pozwoliły uczniom i uczennicom lepiej  zrozumieć specyfikę współczesnych mediów, stosowane techniki manipulacyjne  oraz sposoby rozpoznawania fake newsów.

Skip to content