AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Spotkanie polsko-niemieckie na temat współpracy szkół zawodowych

23LUT

23 lutego br. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie Prezydenta Mysłowic pana Dariusza Wójtowicza z Andreą Stein i Antje Semmelmann – reprezentującymi władze oświatowe rejencji z Nadrenii Północnej-Westfalii. Spotkanie dotyczyło rozpoczęcia współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach a szkołami zawodowymi w Nadrenii Północnej-Westfalii. Rozmowy odbyły się w obecności Wiceprezydenta odpowiedzialnego za mysłowicką oświatę pana Mateusza Targosia, Dyrektora CKZiU Tomasza Wybrańca, Wicedyrektora Centrum pani Ewy Zając, nauczyciela j. niemieckiego pani Barbary Faleckiej oraz naczelnika wydziału Naukowo-Oświatowego CMP pana Dariusza Faleckiego. Ustalono zakres i przebieg dalszej współpracy. Po spotkaniu, goście odwiedzili siedzibę Centrum przy ul. Mikołowskiej. Zapoznali się z ofertą edukacyjną, zobaczyli nowoczesne pracownie zawodowe oraz omówili tematykę kolejnego spotkania, które odbędzie się 2 marca br. w mysłowickiej placówce. Mamy nadzieję, że dzisiejsza wizyta zaowocuje zacieśnieniem kontaktów i umożliwi wymianę doświadczeń pomiędzy placówkami szkolnictwa zawodowego.

Skip to content