AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

UCZNIOWIE CKZiU ZAGŁOSOWALI I OPIEKUNÓW SAMORZĄDÓW WYBRALI

07PAŹ

Po upływie trzyletniej kadencji w pierwszym tygodniu października, na terenie dwóch placówek CKZiU, zostały przeprowadzone wybory opiekunów Samorządów Szkolnych oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Organizacją wyborów zajęła się przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Natalia Szczypińska, która otrzymała od Dyrektora CKZiU listę z nazwiskami nauczycieli kandydatów. Dwuosobowe Komisje Wyborcze w Technikum nr 1 oraz w Technikum nr 2 sprawnie przeprowadziły wybory. Na przygotowanych kartach uprawnieni do głosowania oddawali swój głos na wybranego przez siebie kandydata. A byli nimi:

– na terenie Placówki nr 1 pani prof. Aneta Brągiel – Dudek oraz pani prof. Monika Oblong – Zwiór

– na terenie Placówki nr 2 pani prof. Agnieszka Jóźwik oraz pani prof. Beata Ziemba

Po głosowaniu Komisje Wyborcze przekształciły się w Komisje Skrutacyjne, których zadaniem było przeliczenie głosów i ogłoszenie wyników wyborów. I tak, według danych, w wyborach największa liczbę głosów uzyskały:

–  pani Monika Oblong – Zwiór, która na terenie Placówki nr 1 objęła funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego

– pani Beata Ziemba, która objęła funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego na terenie Placówki nr 2.

Nowym opiekunom gratulujemy i życzymy wielu udanych inicjatyw we współpracy z Samorządem Uczniowskim.

Skip to content